X
Palliatieve zorg

Als u te horen krijgt dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Een boodschap die vragen op kan roepen als:

  • Hoe ziet mijn toekomst er uit?
  • Welke lichamelijke klachten kan ik krijgen?
  • Wat is er aan deze klachten te doen?
  • Welke emotionele veranderingen kunnen mijn naasten en ik gaan doormaken?
  • Hoe kan ik mij zo goed mogelijk voorbereiden op de veranderingen in deze laatste fase van mijn leven?

Er zijn verschillende zorgverleners die u kunnen helpen. Voor de één is dat de huisarts, voor een ander de medisch specialist of de verpleegkundige. Het is belangrijk dat u tijdig uw vragen en ideeën over uw levenseinde bespreekt met uw (huis)arts. Palliatieve zorgverleners werken met elkaar samen en stemmen de zorg met u en met elkaar af.

Dit deel van de website bevat specifieke informatie over palliatieve zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met netwerkcoördinator Jacqueline Tijhaar. U kunt haar rechtstreeks mailen of bellen via het secretariaat van ELANN, telefoon 050 3666444.