Het Netwerk

Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Een netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Ieder netwerk wordt begeleid door een netwerkcoördinator. Het is zijn taak om de processen van netwerkontwikkeling en van zorgverbetering te ondersteunen. Het Ministerie van VWS subsidieert deze Netwerken Palliatieve Zorg, omdat zij belang hecht aan netwerkvorming in de palliatieve zorg.

Het werkgebied van het Netwerk Palliatieve Zorg Groningen Centraal heeft als werkgebied : De gemeenten Groningen, Haren,  Hoogezand-Sappemeer, Leek, Marum, Grootegast, Zuidhorn, de Marne en de gemeente Winsum.

Het Netwerk Palliatieve Zorg Groningen Centraal is een samenwerkingsverband van UMCG, Martini Ziekenhuis, Stichting Exploitatie Ziekenhuis, Buurtzorg Nederland,   Thuiszorg Vitaal, Thuiszorg Allerzorg, Thuiszorg Dichtbij, Dignis Lentis, Zorggroep Groningen, Thuiszorg Comfort, Thuiszorg Beter thuis Wonen, UMCGroningen thuis,   TSN-Thuiszorg Groningen, ZINN, Zorgcentra Westerholm en Rikkes-Lubbers, Stichting De Hoven, Zonnehuisgroep Noord en Zorgbelang Groningen,