Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven. Deze zorg wordt ook wel terminale zorg of stervensbegeleiding genoemd, maar is veel breder. Genezen is niet meer mogelijk. De zorg of behandeling richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven tijdens ziekte en sterven. Er is aandacht voor:

  • lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid,
  • gevoelens van angst, verdriet en verwerking van de ziekte,
  • vragen rondom leven en dood,
  • zorg voor de naasten,
  • allerlei praktische zaken.

De belangrijkste doelen van palliatieve zorg zijn:

  • het verlichten van lichamelijk, psychosociaal en spiritueel lijden, en
  • het ondersteunen bij de afronding van het bestaan.

Ongeneeslijk

Landelijke site voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten

De site www.ongeneeslijk.nl is een landelijke site voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. De site bevat nieuws, informatie en er is de mogelijkheid tot lotgenotencontact of om ervaringen te delen.

 

Ervaringen delen

Patiënten en hun naasten willen graag contact met mensen die ongeveer hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt voor bevestiging, , begrip of steun. Op ongeneeslijk.nl  kunnen mensen in het forum steun en (h)erkenning bij elkaar vinden. Ze kunnen hun eigen verhaal in de vorm van een blog vertellen, chatten of een e-card versturen.

 

Over ongeneeslijk.nl

Ongeneeslijk.nl wordt in samenspraak met patiëntenorganisaties en professionele organisaties onderhouden. Daardoor is er landelijk overeenstemming over de teksten.
De site is gekoppeld aan de site van de Netwerken Palliatieve Zorg, waaronder deze site.
U vindt deze informatie in het menu bovenin bij Patiënten en naasten. Daar staat informatie over lichamelijk, psychisch, sociaal, spiritueel, regie, zorg, afscheid en er is een bieb.