Provinciaal Palliatief Team Groningen

Provinciaal palliatief team Groningen
is een multidisciplinair team van professionals in de provincie Groningen. Het is opgericht door professionals uit de drie Groningse Netwerken palliatieve zorg, Het provinciaal palliatief team heeft een aantal taken:

Als consultatie team is het 24 uur per dag beschikbaar voor vragen van hulpverleners:
Het consultatieteam adviseert en ondersteunt de professionele zorgverleners. Het neemt de zorg dus niet van hen over. Lees verder.

Proactieve zorgplanning:
Het team heeft “het werken met proactieve zorgplannen” ontwikkeld. Proactieve zorgplanning is aan de orde bij patiënten waarbij de palliatieve zorgfase is aangebroken. Samen met patiënt en naasten wordt dan besproken welke wensen er zijn en deze wensen worden vertaald in een proactief zorgplan. Lees verder.

Protocollen: Het team werkt ook aan regionale protocollen. Al beschikbaar zijn:

Andere landelijke richtlijnen en protocollen zijn te vinden op pallialine.nl. 2 Jaarlijks symposium. Het team organiseert 1 maal in de 2 jaar een symposium over palliatieve zorg. Dit symposium is bedoeld voor hulpverleners . Het verslag van het symposium van 9 oktober 2015 vindt u hier.