X

De regio

Het werkgebied van het netwerk bestaat uit de regio Noordwest Veluwe en heeft betrekking op ongeveer 200.000 inwoners. Het gaat om de gemeenten:

  • Harderwijk
  • Ermelo
  • Putten
  • Nunspeet
  • Elburg
  • Oldebroek
  • Nijkerk
  • Zeewolde

Het netwerk wordt ondersteund door de afdeling palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Nederland, locatie Nijmegen.
 

Project Transmuraal Overdrachtsdossier Palliatieve Zorg

 

Het netwerk Palliatieve Terminale Zorg Noordwest Veluwe heeft een transmuraal overdrachtsdossier palliatieve zorg ontwikkeld. Het is een dossier wat de patiënt die niet meer kan genezen bij zich houdt en kan meenemen naar iedere plek waar het belangrijk is dat de gegevens over de situatie van dat moment voorhanden zijn.

 

Het dossier is ontwikkeld omdat in de praktijk blijkt dat de juiste informatie voor hulpverleners vaak niet aanwezig is. Voor verpleegkundigen, verzorgenden en artsen is dat lastig, maar zeker ook voor de palliatieve patiënt die steeds opnieuw zijn verhaal moet vertellen als er sprake is van een andere hulpverlener. Het wordt helemaal moeilijk als de patiënt zijn verhaal op dat moment niet kán vertellen.

Het dossier bevat allerlei gegevens. Niet alleen op medisch of verpleegkundig gebied in technische zin, maar ook op het gebied van de psychosociale en spirituele zorg. Patiënten kunnen er zaken in kwijt waarvan zij het belangrijk vinden dat er rekening mee wordt gehouden.

 

De samenwerking tussen patiënten, verpleegkundigen en artsen is cruciaal; op het moment dat een patiënt tijdens een contact met de arts of verpleegkundige het dossier overhandigt, is het belangrijk dat de hulpverlener hier serieus mee omgaat en er eventueel nieuwe informatie aan toevoegt. Het vraagt een investering van alle professionals die ten goede komt aan de patiënt maar ook aan de afstemming, en daarmee effectiviteit, van de hulpverleners.

Voor patiënten in de palliatieve fase is de tijd van leven die ze nog hebben heel belangrijk. Op elkaar afgestemde zorg en behandeling zorgt ervoor dat er zo min mogelijk tijd en energie verloren gaat aan het zoeken naar afstemming. Kwaliteit van leven staat voorop en beschikbare gegevens helpen daarbij . Het transmurale overdrachtsdossier palliatieve zorg kan daar een bijdrage aan leveren doordat de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats aanwezig is.