Nieuws

Stichting Palliatieve Zorg Veluwe zoekt wegens vertrek van de huidige functionaris per 1 april 2018 een enthousiaste netwerkcoördinator palliatieve zorg voor het netwerk Noordwest Veluwe, voor 16 uur per week.

In verband met het vertrek/de pensionering van de zittende directeur ontstaat de vacature voor DIRECTEUR 28 – 36 uur. De directeur is verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de SPZV. Zijn of haar taken zijn onder meer:

 Leiding geven aan medewerkers en vrijwilligers

 Ontwikkelen van meerjarenbeleid

 Bewaken en waarborgen van de kwaliteit

 Verantwoordelijkheid nemen voor begroting en exploitatie

 Zorg dragen voor gebouw(en) en overige facilitaire zaken

 Onderhouden van PR en communicatie

 

Open Dag Hospice Nijkerk 2017 - Datum: 4-10-2017

Op zaterdag 14 oktober aanstaande is het Open Dag in Hospice Nijkerk e.o. aan de Vetkamp 23 te Nijkerk. Belangstellenden zijn van 11.00 uur tot 14.00 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Het Willem Holtrop Hospice in Ermelo besteedt ook dit jaar aandacht aan de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Wij nodigen u op zaterdag 14 oktober 2017 van harte uit om tussen 13.30 -16.00 uur een bezoek te brengen aan ons hospice. Wij geven informatie en verzorgen een rondleiding.

Op 14 oktober aanstaande tijdens de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg zal Hospice Jasmijn Harderwijk u meenemen in de verschillende mogelijkheden op het gebied van palliatieve zorg. Wat is er mogelijk wanneer u thuis bent en u bent ongeneeslijk ziek? Een verpleegkundige van de  thuiszorg van Zorggroep Noordwest-Veluwe vertelt tijdens de open dag hierover. Als het thuis blijven tijdens de ziekte niet meer mogelijk is dan kunt u ervoor “kiezen” om naar een hospice te gaan. Een verpleegkundige van Hospice Jasmijn vertelt over wat u kunt verwachten in het Hospice. Er zullen vrijwilligers en mensen van het zorgteam aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden onder het genot van een kopje koffie of thee. Ook is er gelegenheid om een kijkje te nemen in het hospice. Het programma:

11.00 en 12.00 presentatie door verpleegkundige thuiszorg en verpleegkundige hospice.

12.00 en 14.00 informatie, rondleiding

14.00 en 15.00 presentatie door verpleegkundige thuiszorg en verpleegkundige hospice (herhaling ochtend)

U bent van harte welkom!

Hospice Jasmijn Harderwijk

Sonnevancklaan 2

3847 LC Harderwijk

U kunt de ballonnen volgen.

Hospice De Regenboog  organiseert op 14 oktober 2017 een open dag aan het Potsgildewegje 3 in Nunspeet. Naast een rondleiding en een kop koffie of thee met iets lekkers, kunt u zich onder andere  laten informeren over het vrijwilligerswerk. Er zijn twee vacatures voor zorgvrijwilliger in verband met ziekte.  Maak op een heel vrijblijvende wijze kennis met de mogelijkheden die het hospice biedt voor een eventuele opname. Altijd al benieuwd geweest hoe het er uitziet? Nu is er de gelegenheid om een kijkje te nemen. De deur staat open tussen 10.00 en 13.00 uur.

Wij zoeken voor het Willem Holtrop Hospice op korte termijn een enthousiaste, flexibele collega met kennis van en ervaring in de palliatieve zorg, die als oproepverpleegkundige een bijdrage wil leveren aan de 24 uurs zorg voor onze bewoners en hun naasten. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze website: www.willemholtrophospice.nl  In het Willem Holtrop Hospice in Ermelo wordt hoogwaardige palliatieve terminale zorg verleend aan ongeneeslijk zieken met een relatief korte levensverwachting. Er is 24/7 verpleegkundige zorg aanwezig in het hospice met ondersteuning van geschoolde vrijwilligers.

Kwaliteitskader palliatieve zorg, “de-ver-van-m(z)ijn-bed-show”?

Over de vraag wat is nu goede palliatieve zorg hebben zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars met elkaar nagedacht. Zij hebben dat opgeschreven in het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland, dat op 3 oktober uitkomt. Daarin wordt beschreven  hoe deze zorg er uit ziet en wat dit bijvoorbeeld betekent in het vooruitdenken met en voor jouw patiënten. Wil je weten wat je zelf kunt doen om goede zorg te geven aan mensen in de laatste levensfase?  Wil je meer weten over het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg?  Kom dan naar ons symposium op dinsdag 28 november, van 13:00 tot 17:00 uur in Nieuw Salem in Driebergen.  Je kunt de datum vast in je agenda reserveren. Half oktober krijg je nog een uitnodiging met het programma. Daarop kun je ook lezen hoe je je aan kunt melden.

Onderwijs is – naast onderzoek en implementatie – een van de drie pijlers van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Septet is bij alle onderwijsinstellingen langs geweest om in gesprek te gaan over palliatieve zorg in het lesprogramma. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat de onderwijsinstellingen groot belang hechten aan goed onderwijs over palliatieve zorg en dat ieder deze zorg een plek heeft gegeven in het lesprogramma. Er is een duidelijke behoefte om met elkaar van gedachten te wisselen over de aanpak hiervan. Septet pakt de handschoen op en zal een bijeenkomst plannen om alle partijen bij elkaar te brengen.

In veel zorginstellingen wordt in de palliatieve fase gebruik gemaakt van de Signaleringsbox palliatieve zorg die door het IKNL is uitgegeven. De methode Signalering in de palliatieve fase biedt verzorgenden concrete handvatten voor signalering, uitvoering en evaluatie van zorg.  Hierbij is de last die de zorgvrager ervaart het uitgangspunt.
De methode is in 2016 herzien en aangevuld voor palliatieve zorg bij zorgvragers met dementie in samenwerking met experts op het gebied van dementie.

Pagina 1 van 31Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste