nl-NLen-US
  |  Inloggen
De regio

Het werkgebied van het netwerk bestaat uit de gemeenten Winschoten, Veendam, Pekela's, Menterwolde, Scheemda en Reiderland. Het netwerk wordt ondersteund door de afdeling palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Noord Oost (IKNO).

Een belangrijk doel van het netwerk is het verbeteren van palliatieve zorg. Binnen het netwerk wordt samengewerkt zodat consultatie, advies, verwijzing, informatieverstrekking en deskundigheidsbevordering kan plaatsvinden. 

Hieronder vindt u in de veelgestelde vragen veel informatie over wat het netwerk doet. Mist u toch nog iets? Wellicht vindt u het dan in deze folder.

Veelgestelde vragen - De regio
Edit Hoe kan ik het netwerk bereiken?

U kunt contact opnemen met het netwerk palliatieve zorg Oost-Groningen via de netwerkcoördinator Wil Hoek, e-mail hoekwil@planet.nl of via de contactpersonen die in deze folder staan.

Edit Welk werkgebied heeft het netwerk?
Het werkgebied van het netwerk bestaat uit de gemeenten Winschoten, Veendam, Pekela's, Menterwolde, Scheemda en Reiderland.
Edit Wat is een netwerk palliatieve zorg?
Een netwerk palliatieve zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio.Een netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken willen zorgaanbieders de kwaliteit van zorgverlening in de regioverbeteren. De netwerkcoördinator is het aanspreekpunt van het netwerk palliatieve zorg.
Edit

Welke zorgaanbieders doen mee in het netwerk?

  • St. Lucas Ziekenhuis
  • Zorgbelang Groningen
  • Stichting St. Maartenshuis
  • Thuiszorg Groningen
  • Stichting Oosterlengte
  • Stichting Zorggroep Meander
  • Huisartsen                                                                                                                                                                     
  • Stichting Palliatieve zorg Veendam e.o.

Het Integraal Kankercentrum Noord Oost (IKNO) ondersteunt het netwerk.

De samenwerkende organisaties hebben dit convenant ondertekend.

Edit

Welke plannen heeft het netwerk?

Wat gaat het netwerk dit jaar doen? U leest het hier in het werkplan 2012.

Edit

Wat heeft het netwerk bereikt?

De missie van het netwerk palliatieve zorg Groningen Oost is het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de palliatieve patiënt, zowel op het organisatorische, professionele als relationele vlak door het optimaliseren van de samenwerking met betrekking tot palliatieve zorg in de gemeenten Oldambt, Menterwolde, Bellingwedde en delen van de gemeenten Pekela en Veendam. Lees meer in het jaarbericht 2011.


Netwerk Palliatieve Zorg - Oost-Groningen


smal straatje