X

Nieuws en informatie over veranderingen in uw leven, zorg, regie houden en afscheid nemen.

Patienten en naasten

Onder meer actualiteiten, scholingen, deskundigheidsbevordering en projecten.

Zorgverleners

Informatie over zorg bij u in de buurt.

Het netwerk

Facebook
 
Jaarkalender 2018
januari 25   Café Doodgewoon                       

19.30              

februari    
maart 18  Regionale casuïstiekavond samen met RPD 18.00
april    
mei    
juni    
juli    
augustus    
september    
oktober    
november    
december