X
Ik zoek zorg

 

O P E N   O V E R   H E T   E I N D E

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg richt zich niet op genezing, maar op kwaliteit van leven voor patiënten met een levensbedreigende aandoening. Het heeft tot doel lijden te verlichten door tijdige signalering en zorgvuldige behandeling. Soms speelt palliatieve zorg vroeg in het ziekteverloop al een rol, in combinatie met levensverlengde therapieën zoals chemo- en radiotherapie.

Palliatieve zorg:

  • wordt samen gegeven door een team van hulpverleners;
  • is maatwerk voor de patiënt en zijn naasten;
  • geeft ondersteuning aan beiden om er mee om te gaan;
  • richt zich op verlichting van pijn en lichamelijke symptomen;
  • besteedt veel aandacht aan de gevoelens van alle betrokkenen;
  • biedt hulp bij psychische, sociale en spirituele problemen;
  • gaat ook over sterven en rouwverwerking.

 

Wat doet het NPZ voor patiënt en naasten?

Het NPZ wil mensen ondersteunen bij het maken van keuzes rondom leven en dood en de veiligheid creëren die zo belangrijk is voor een goede afronding van het leven. Het NPZ gaat het gesprek aan, luistert en bespreekt wensen om de hoogste kwaliteit van zorg te kunnen bieden op de plaats die de patiënt zelf kiest. Het NPZ brengt de patiënt en zijn naasten in contact met de juiste zorgverleners en geeft voorlichting, individueel en aan een breed publiek.

U kunt ons tijdens kantooruren telefonisch bereiken op  06 - 43 23 71 50