X
Voorwaarden en kosten

Centrum Indicatiestelling Zorg
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft een zogenaamde indicatie af voor de zorg die de patiënt nodig heeft. Met een indicatie kan de zorg geregeld worden. De indicatie voor zorg wordt veelal uitgedrukt in een aantal uren per week voor thuiszorg of voor een opname in bijvoorbeeld een verzorgingshuis, verpleeghuis of hospice. Tevens wordt aangegeven hoelang de zorg mag duren. Bij de indicatie houdt het CIZ rekening met de zorg die door familieleden, vrienden of buurtgenoten of door Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg wordt geboden.

Kosten
Voor zorg geleverd door Wlz-instellingen (thuiszorg, verpleeghuis, verzorgingshuis, hospice, bijna-thuis-huizen) betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Voor een berekening van de hoogte van deze bijdrage kunt u terecht op de website van het CAK (www.hetcak.nl).
In hospices en bijna-thuis-huizen betaalt u naast de eigen bijdrage voor de zorg meestal ook nog een eigen bijdrage per dag voor de kosten van het verblijf. Ondersteuning door vrijwilligers is geheel gratis. Psychologische begeleiding buiten het ziekenhuis wordt steeds vaker vergoed door ziektekostenverzekeraars. U kunt dit het beste van tevoren vragen bij de betreffende hulpverlener of instelling of bij uw verzekering.

Het Persoonsgebonden budget of PGB
Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag, dat u zelf kunt besteden aan die zorg of hulp die u nodig heeft. U kiest zelf uw zorgverleners, begeleiders en hulp uit. Of u huurt een organisatie in, die in uw opdracht gaat werken. Met hen maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de hulp voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het pgb betaalt. Op die manier houdt u zelf de regie over de hulp. Daarmee houdt u ook de touwtjes van uw eigen leven zelf in handen.

Pgb-Wlz en pgb- WMO
Er zijn verschillende vormen van het pgb.
De belangrijkste zijn de volgende twee:
1) pgb - Wlz, voor zorg en begeleiding vanuit de Wet landurige zorg (Wlz), en is voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding
2) pgb WMO, waarmee u huishoudelijke hulp en hulpmiddelen kunt inkopen.

Beide regelingen zijn verschillend, maar voor beide is wel een indicatie vereist. Als u verpleging, verzoging of begeleiding nodig heeft is dat het CIZ (Centrum voor indicatiestelling zorg). Heeft u huishoudelijke hulp of een hulpmiddel nodig, dan is dat het zorgloket van de gemeente voor een pgb - WMO.
Vastgesteld wordt daar of u recht heeft op hulp en wat de omvang daarvan is. Als u gebruik wilt maken van een pgb moet u dit duidelijk aangeven bij het aanvragen. De mensen die de indicatie stellen zijn op de hoogte van het bestaan van het pgb.

De regelingen zijn niet zo eenvoudig. Maar het biedt wel de mogelijkheid zeggenschap te houden over uw zorg.

Per Saldo
Meer informatie is te vinden via Per Saldo, de belangenvereniging van budgethouders.
Zij kunnen u ook helpen bij het zoeken naar hulpverleners.