X

 

O P E N   O V E R   H E T   E I N D E

Wat is palliatieve zorg?.

Palliatieve zorg richt zich niet op genezing, maar op kwaliteit van leven voor patiënten met een levensbedreigende aandoening. Het heeft tot doel lijden te verlichten door tijdige signalering en zorgvuldige behandeling. Soms speelt palliatieve zorg vroeg in het ziekteverloop al een rol, in combinatie met levensverlengde therapieën zoals chemo- en radiotherapie.

Palliatieve zorg:

  • wordt samen gegeven door een team van hulpverleners;
  • is maatwerk voor de patiënt en zijn naasten;
  • geeft ondersteuning aan beiden om er mee om te gaan;
  • richt zich op verlichting van pijn en lichamelijke symptomen;
  • besteedt veel aandacht aan de gevoelens van alle betrokkenen;
  • biedt hulp bij psychische, sociale en spirituele problemen;
  • gaat ook over sterven en rouwverwerking.