X
ZorgKiezen details
Gegevens met betrekking tot: palliatieve zorg (Hospicevoorziening in/bij verpleeghuis)  
Details printen Indienen verzoek tot wijzigen gegevens 
 
 
De palliatieve unit in verpleeghuis en geriatisch centrum Antonius Binnenweg

Antonius Binnenweg is gelegen in het centrum van de stad. In Antonius Binnenweg is een afdeling speciaal ingericht voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en gaan sterven: de palliatieve unit. Als het niet mogelijk is om de laatste fase van uw leven thuis door te brengen, bijvoorbeeld omdat uw naasten de zorg voor u niet meer kunnen verlenen, kan Antonius Binnenweg zorgen voor een veilige omgeving.  Hier kunt u, omringd door vertrouwde personen, op uw eigen wijze afscheid nemen van het leven. 

 

Het verblijf op de palliatieve unit
Op de unit zijn elf 1-persoonskamers. Elke kamer is volledig ingericht, maar de mogelijkheid bestaat om een meubelstuk en andere spulletjes mee te (laten) nemen. De kamers zijn voorzien van een koelkastje en eigen douche en toilet. 
De kamers hebben een internet- en telefoonaansluiting en er staan een televisie en stereoinstallatie.

Ook is er een huiskamer op de afdeling. 
Voor elke patiënt is een rolstoel beschikbaar. Hiermee kunt u alleen of met familie en vrienden naar het restaurant of naar buiten.  Op de begane grond is een rookruimte. Op de verpleegafdeling mag niet gerookt worden.
Rond het verpleeghuis ligt een prachtige tuin. Deze is aangepast voor rolstoelen en bedden en bevat diverse rustige hoekjes.

Naasten zijn van harte welkom. In principe zijn er geen bezoektijden; er dient echter wel rekening gehouden te worden met de belastbaarheid van de patiënt. Het is ook mogelijk om te overnachten en mee te eten als er ‘gewaakt’ moet worden bij een patiënt.

Op de palliatieve unit wordt meegewerkt door diverse disciplines: arts, verpleging, geestelijke zorg, complementaire therapie, fysiotherapie, ergotherapie. Ook het maatschappelijk werk en de psycholoog hebben een vaste plaats in de zorg rondom de patiënten.

Wat houdt palliatieve zorg in Antonius Binnenweg in?
Bij palliatieve zorg gaat het om het verlichten van lijden en het bereiken van de nog best mogelijke kwaliteit van leven, voor de patiënt en voor degenen die hem of haar omringen. Het gaat daarbij om:
- beschikbaarheid en nabijheid
- adequate pijnbestrijding en symptoombestrijding
- comfortabele omstandigheden voor patient en naasten
- emotionele ondersteuning en ruimte voor verwerking
- ruimte voor contacten en afscheid nemen
- aandacht voor spirituele behoeften en zingevingaspecten

Zorgverleningovereenkomst
Antonius Binnenweg sluit met u een zorgovereenkomst. Deze overeenkomst regelt in grote lijnen de rechten en plichten van u en van ons. Bij binnenkomst maken wij afspraken met u en uw naasten over de zorg en over hun betrokkenheid daarbij.

Antonius Binnenweg voert een terughoudend beleid ten aanzien van euthanasie. Eerder een ‘nee, tenzij’ dan een ‘ja, mits’. Zo mogelijk wordt een wilsverklaring opgesteld. Een vraag om euthanasie wordt met respect behandeld. Het streven is echter het bereiken van de hoogst mogelijke kwaliteit van leven in de tijd die rest: leven ten einde toe.

Sinds 2008 draagt Antonius Binnenweg het Keurmerk van de HKZ:                                 

Het HKZ Keurmerk betekent dat een organisatie:
- De zaken intern goed op orde heeft
- De klant principieel centraal stelt
- Betrouwbare resultaten kan presenteren
- Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening

Download hier de locatiefolder van Antonius Binnenweg

Klik hier voor meer informatie over Antonius Binnenweg  Ligging: Centrum 
  Basis indeling: Palliatieve zorg met opname 
  Laatst gewijzigd: 15-6-2016 
 
  Adresgegevens
 
  Details - ZorgProduct
 
  Details - Voorwaarden
 
  Details - Verpleegtechnische Mogelijkheden
 
  Details - Overige Gegevens
 
  Details - Voorzieningen
 
  Details - Zorgverleners
 
Deze gegevens worden bijgehouden door netwerk: Rotterdam & omstreken  
Terug