X
ZorgKiezen details
Gegevens met betrekking tot: Verpleeghuis Rijckehove (Hospicevoorziening in/bij verpleeghuis)  
Details printen Indienen verzoek tot wijzigen gegevens 
 
 

Visie op palliatieve zorg
Palliatieve (terminale) zorg wordt geboden aan cliënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening door het voorkomen en verlichten van lijden. De zorg die de cliënt gedurende deze tijd ontvangt is gericht op vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. Er wordt gehandeld overeenkomstig de wens van de cliënt. In de terminale fase is het verlenen van goede palliatieve zorg belangrijk. Van menswaardig sterven is sprake als in die situatie de cliënt bepaalt wat er wel of niet gebeurt (binnen de juridische en professionele normen en religieuze waarden).

Palliatieve Sedatie
Wanneer aan, de in het beleid beschreven, voorwaarden is voldaan, kan er in overleg met de diverse hulpverleners, de cliënt en zijn naasten besloten worden palliatieve sedatie toe te passen.

Aantal plaatsen terminale zorg
4

Inrichting van de kamers
Cliënten die specifiek voor palliatieve, terminale zorg worden opgenomen, krijgen een 1-persoonskamer. In de kamer staat standaard een bed, een nachtkastje, een kledingkast en er is een doucheruimte.Cliënten mogen eigen meubilair meenemen, zoals een klein kastje, een schilderij, een stoel, een radio, etc.

Naast de 1-persoonskamers zijn er diverse voorzieningen voor de cliënt en zijn naasten, zoals een huiskamer, een stiltecentrum, een acticviteitenruimte en een badkamer met extra voorzieningen.

Maaltijden
De cliënt kan een keuzelijst invullen of kan, in overkeg, kiezen voor een wensdieet. In principe wordt de warme maaltijd 's middags geserveerd en de broodmaaltijd 's avonds. Andere tijdstippen zijn mogelijk in overleg.

Zorg
De cliënt krijgt een vaste contactpersoon, een Eerst Verantwoordelijk Verzorgende. Daarnaast zijn er zorgteammanagers.

De cliënt moet over een indicatie beschikken. Voor meer informatie over indicaties kunt u een bezoek brengen aan de website van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
De zorg wordt gefinancieerd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ - zorg in natura).

Het is afhankelijk van de cliënt en zijn naasten binnen hoeveel tijd de cliënt kan worden opgenomen.Er wordt maximaal drie maanden zorg verleend aan de cliënt.

Er zijn geen wachtlijsten voor pallaitieve zorg. Mocht dat toch het geval zijn, dan kan de thuiszorg tijdelijk palliatieve zorg thuis leveren.

De cliënt en zijn naasten mogen deelnemen aan het Multidisciplinair Overleg. Tijdens dit overleg wordt de zorg voor de cliënt besproken met meerdere disciplines.
Het zorgplan wordt, zonodig, dagelijks besproken.

Famlieleden/naasten
Tijdens de periode dat de cliënt is opgenomen kunnen familieleden/naasten persoonlijke gesprekken voeren met de zorgverleners (indien gewenst).

Na het overlijden van de cliënt kan er, indien wenselijk, een gesprek plaatsvinden tussen de familieleden/naasten en de zorgteammanager.
Ieder half jaar vindt er een herdenkingsdienst plaats voor de cliënten die overleden zijn.

Er worden diverse voorzieningen aangeboden aan de familieleden/naasten, zoals logeerkamers, maaltijden, koffie/thee.
Het verpleeghuis hanteert bezoektijden.

   Ligging: Woonwijk 
  Basis indeling: Palliatieve zorg met opname 
  Laatst gewijzigd: 6-8-2013 
 
  Adresgegevens
 
  Details - Voorwaarden
 
  Details - Verpleegtechnische Mogelijkheden
 
  Details - Overige Gegevens
 
  Details - Voorzieningen
 
Deze gegevens worden bijgehouden door netwerk: Rotterdam & omstreken  
Terug