Hulpverleners

Op deze site vind je informatie over palliatieve zorg in de regio Salland

Netwerkcoördinatoren Bo van Aalst en Wies Wagenaar Tel:  06-22187443  E-mail: npzsalland@dz.nl 
Regionaal consultatieteam Palliatieve Zorg: 0900 – 44 55 660 (lokaal tarief)
Palliatief consulteam Deventer Ziekenhuis: 0570-535353 toestel 5122
UITzicht, ondersteuning bij levensvragen: 06-2666 5633
Café Doodgewoon

Aanleveren kopij

Voor hulpverleners en zorgaanbieders is het mogelijk berichten aan te leveren voor plaatsing op deze website. Voorwaarde is dat het actueel nieuws moet zijn en interessant voor hulpverleners en/of palliatieve patiënten en hun naasten. Je kunt hier kopij aanleveren.