Hulpverleners

Op deze site vind je informatie over palliatieve zorg in de regio Salland.

Contactgevens
Netwerkcoördinatoren Bo van Aalst en Wies Wagenaar
Tel:  06-22187443  E-mail: npzsalland@dz.nl 

Regionaal consultatieteam Palliatieve Zorg: 0900-44 55 660
Palliatief consulteam Deventer Ziekenhuis: 0570-535353 toestel 5122
UITzicht, ondersteuning bij levensvragen: 06-2666 5633

Aanleveren kopij

Voor zorgverleners en organisaties is het mogelijk berichten aan te leveren voor plaatsing op deze website. Voorwaarde is dat het actueel nieuws moet zijn en interessant voor zorgverleners en/of palliatieve zorgvragers en hun naasten. Aanleveren kan via npzsalland@dz.nl