Introductie

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van zorgvragers en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid.

Kijk voor de mogelijkheden van zorg in de regionale informatiegids

Wie zijn wij?

Het Netwerk Palliatieve Zorg Salland is een samenwerkingsverband van organisaties die palliatieve zorg verlenen in de regio Salland.

De deelnemende organsiaties
De samenwerkende organisaties hebben leden ter beschikking gesteld met speciale betrokkenheid en kennis op het gebied van palliatieve zorg. Met elkaar vormen zij de netwerkgroep. Deze 17 organisaties nemen deel aan het netwerk.

Wat doen wij?

De deelnemende organisaties vinden dat het leveren van goede palliatieve zorg een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Het netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Streven is de kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren, te zorgen voor een goede coördinatie van deze zorg en een inzichtelijk zorgaanbod bij u in de buurt.

Voor meer informatie over het netwerk kunt u contact opnemen met de netwerkcoordinatoren Wies Wagenaar en/of Bo van Aalst, tel.nr 06-22187443