Introductie

Er is sprake van palliatieve zorg als een ziekte levensbedreigend is en er geen genezing meer mogelijk is.

Voor wie is er palliatieve zorg?
Palliatieve zorg is niet alleen bedoeld voor mensen in de laatste fase van hun leven, ook wel terminale fase genoemd. Iedereen die ongeneeslijk ziek is kan een appél doen op deze zorg. Kijk voor de mogelijkheden van zorg in de regionale informatiegids

Wie zijn wij?

Het Palliatief Netwerk Salland is een samenwerkingsverband van organisaties die palliatieve zorg verlenen in de regio Salland.

De deelnemende organsiaties
De samenwerkende organisaties hebben leden ter beschikking gesteld met speciale betrokkenheid en kennis op het gebied van palliatieve zorg. Met elkaar vormen zij de netwerkgroep. Deze 17 organisaties nemen deel aan het netwerk.

De leden van het netwerk
U kunt hier de foto’s en namen van de afgevaardigde deelnemers inzien.

Wat doen wij?

De deelnemende organisaties vinden dat het leveren van goede palliatieve zorg een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Onder goede palliatieve zorg wordt verstaan:

  • zorg, gericht op kwaliteit van leven en sterven
  • zorg, daar waar de patiënt dat wil
  • goed georganiseerde zorg waarbij betrokken hulpverleners samenwerken

Het netwerk stimuleert goede zorg door:

Voor meer informatie over het netwerk kunt u contact opnemen met de netwerkcoordinatoren Wies Wagenaar en/of Bo van Aalst , tel.nr 06-22187443