Text/HTML

Palliatieve zorg in Twente

Wat zijn de Netwerken Palliatieve Zorg?
De Netwerken Palliatieve Zorg zijn samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders in Twente. De Netwerken hebben als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken, willen zorgaanbieders de kwaliteit van zorgverlening en de toegankelijkheid van zorg in Twente verbeteren. De netwerkcoördinatoren zijn het aanspreekpunt van de Netwerken Palliatieve Zorg.

Welk werkgebied hebben de Netwerken?
Het werkgebied van de Netwerken Palliatieve Zorg omvat heel Twente. 

Wat willen de Netwerken bereiken?
Een belangrijk doel van de Netwerken is het verbeteren van de palliatieve zorgverlening door de onderlinge samenwerking tussen de diverse zorgplekken te bevorderen en de zorgverleners te ondersteunen, zodat zij tegemoet kunnen komen aan de behoeften van de patiënt en diens naasten. Vanuit een gemeenschappelijk streven om een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te bieden, is een gezamenlijke visie op de palliatieve zorg geformuleerd.