Netwerk Palliatieve Zorg - Enschede, Haaksbergen & Noordoost Twente

"Palliatieve zorg is alles wat nog kan worden gedaan als men denkt dat er niets meer kan worden gedaan." Cicely Saunders, stichtster St. Christopher's Hospice, UK Deze website wordt niet meer bijgehouden. Informatie over palliatieve zorg en het palliatieve zorgaanbod kunt u vinden op: www.netwerkpalliatievezorg.nl/twente

Patiënten en naasten

Patiënten en naasten

Nieuws en informatie over veranderingen in uw leven, zorg, regie houden en afscheid nemen.

Hulpverleners

Hulpverleners

Onder meer actualiteiten, scholingen, deskundigheidsbevordering en projecten.

Zorg in uw regio

Zorg in uw regio

Informatie over zorg bij u in de buurt.