X

Goede Voorbeelden film ’Ik blijf een poosje bij je zitten’

Een ontroerend en waargebeurd verhaal over Ton, die leukemie heeft en niet lang meer zal leven. Zijn moeder en hijzelf maken dan allebei een belangrijke keuze. Ze worden ondersteund door Gerla, een verzorgende in de thuiszorg. Die stemt alles af met andere zorgverleners en ze maken gebruik van instrumenten van de Goede Voorbeelden palliatieve zorg.

 


De film is een best practice interdisciplinaire palliatieve en terminale zorg zoals die thuis, in een verpleeghuis of in een hospice kan plaatsvinden. Hij past goed in het nieuwe kwaliteitskader palliatieve zorg.

De film is een initiatief van de Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht, met medewerking van diverse partijen. Het staat iedereen vrij de film te gebruiken en op aanvraag is een download beschikbaar. Meer informatie en instructiefilmpjes van de Goede Voorbeelden afzonderlijk zijn te vinden op de website van IKNL

Er is ook een korte versie van de film beschikbaar.