X
SEPTET nieuws

Actueel overzicht met nulmeting, lopende projecten en prioriteiten voor 2017-2018.

Sinds begin dit jaar komen hospices in de regio van Septet regelmatig samen om te spreken over hospicezorg. Visie, cultuur, organisatie, financiering en praktijk van de zorg staan centraal. Er blijken grote uitdagingen voor de toekomst te liggen.
Het afgelopen jaar zijn stappen gezet om de organisatie in te richten. Ondersteuning aan de inhoudelijke opdracht van het consortium stond hierbij voorop.
Het jaarplan van Septet voor 2016 is bekend!
Heb je een goed idee voor een project op het gebied van palliatieve zorg?

Samenwerking in SEPTET

In 2015 is gestart met het Nationaal Programma Palliatieve Zorg ‘Palliantie’, dat tot 2020 een extra impuls geeft aan samenhang en verbetering van palliatieve zorg, onderwijs en onderzoek. Het programma kent verschillende onderdelen. Belangrijk is de inrichting van regionale samenwerkingsverbanden: de consortia palliatieve zorg. In de regio Midden-Nederland is dat Septet. 

Missie en doelen
De missie van Septet is ervoor te zorgen dat ieder mens de laatste levensfase naar eigen wens kan inrichten. Dat houdt in dat goede hulp op het juiste moment op de gewenste plek voor iedereen beschikbaar is. In 2015 en 2016 bouwen we aan de structuur en worden samenwerkingspartners in de hele regio uitgenodigd om aan te sluiten.

Speerpunten zijn:

 • Optimale palliatieve zorg in de eerste lijn: huisartsengroepen verbinden zich aan de samenwerking in het consortium
 • 'Warme' overdracht van patiëntgegevens tussen verschillende zorgaanbieders
 • Onderlinge ondersteuning bij de implementatie van 'goede voorbeelden': instrumenten en methodieken die kwaliteit van palliatieve zorg bevorderen.

Jaarplan 2016

Jaarverslag 2016

Coördinatieteam en programmabureau
Het coördinatieteam van Septet zorgt voor coördinatie van en besluitvorming in het programma, voor landelijke afstemming en voor aansturing van programmabureau en taakgroepen. Het team bestaat uit:

 • Saskia Teunissen namens Expertisecentrum Palliatieve Zorg (EPZ)
 • Marjolein van Meggelen en Inge van Trigt namens Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
 • Margriet Wanders namens de Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht
 • Ingrid Zondervan namens de Netwerken Palliatieve Zorg Noordwest-Utrecht en Utrecht Zuid
 • Bea Dame namens Netwerk Palliatieve Zorg Eemland
 • Jeroen Joosten namens Netwerk Palliatieve Zorg Rivierengebied
 • Nella Verweij namens Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Veluwe

Op het programmabureau zijn werkzaam:

 • Adri Jobse (huisarts) en Denise Seelen (organisatieadviseur) - kwartiermakersteam
 • Maren Toncman - secretaresse

Contact
Wilt u meer informatie over Septet of hebt u een idee voor een project? Neem dan contact op met Maren Toncman: m.toncman@septet.nl.