Netwerk Palliatieve Zorg - Zuidoost Brabant

Palliatieve zorg is alles wat nog gedaan kan worden als men denkt dat er niets meer gedaan kan worden (Cicely Saunders)

Patiënten en naasten

Patiënten en naasten

Nieuws en informatie over veranderingen in uw leven, zorg, regie houden en afscheid nemen.

Hulpverleners

Hulpverleners

Onder meer actualiteiten, scholingen, deskundigheidsbevordering en projecten.

Zorg in uw regio

Zorg in uw regio

Informatie over zorg bij u in de buurt.