Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant is ontstaan vanuit de wens van diverse zorgaanbieders om de zorg voor de cliënt en diens naaste(n) onderling op elkaar af te stemmen en te verbeteren. De eerste stappen hiertoe zijn al in 2001 gezet en in 2004 is het officiële startsein voor het netwerk gegeven.

De missie van het netwerk is als volgt geformuleerd:

"Het netwerk draagt er zorg voor dat patiënten en diens naasten in Zuidoost Brabant kwalitatief goede en toegankelijke palliatieve zorg ontvangen, ongeacht de verblijfplaats, met als doel de patiënt de best mogelijke kwaliteit te bieden. Palliatieve zorg sluit aan bij de behoeften en wensen van de patiënt en zijn/haar naasten en komt tot stand in samenwerking en afstemming tussen aanbieders (beroepsmatig en vrijwillig) van palliatieve zorg in de regio, overdracht en afstemming van actuele kennis en vaardigheden aan professionals/vrijwilligers, tijdige aandacht voor het rouwproces en nazorgfase en aandacht voor vernieuwing en ontwikkeling".

De deelnemers van het netwerk zijn:

U kunt het een en ander betreffende het netwerk na lezen in het Beleidsplan 2010 - 2013.

Het werkgebied van het netwerk bestaat uit de Regio Zuidoost Brabant en heeft betrekking op ongeveer 732.760000 inwoners.

De volgende gemeenten behoren tot deze regio: Bergeijk, Best, Bladel, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop - Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze - Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a, Oirschot, Asten, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en de grensgemeente Zuidoost-Brabant/Midden-Brabant: Reusel-de Mierden.