Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Het netwerk

Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant is ontstaan vanuit de wens van diverse zorgaanbieders om de zorg voor de cliënt en diens naaste(n) onderling op elkaar af te stemmen en te verbeteren. De eerste stappen hiertoe zijn al in 2001 gezet en in 2004 is het officiële startsein voor het netwerk gegeven.

In de Netwerken Palliatieve Zorg werken diverse zorg- en vrijwillige organisaties samen om de palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren. Samenwerkingspartners zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, hospicevoorzieningen, bijna-thuis-huizen, inloophuizen, huisartsenorganisaties, GGz- en VGZ-instellingen en vrijwilligersorganisaties. Samen wordt in een netwerkregio gestreefd naar een zorgaanbod dat gevarieerd, van goede kwaliteit en afgestemd is op de behoeften van palliatieve patiënten en hun naasten.

 

Activiteiten

Een netwerk heeft vier kerntaken welke zijn opgesteld door het ministerie van VWS:

  • coördineren,
  • informeren,
  • signaleren,
  • faciliteren.

Binnen deze taken worden vele activiteiten uitgevoerd. Dit maakt het werk van een coördinator enorm veelzijdig: van voorlichting geven tot symposia organiseren, contacten met professionals, overleg met raad van besturen, beleid opstellen, signaleren van knelpunten, subsidies aanvragen, kwaliteitsverbeterprojecten initiëren etc. Daarnaast worden er producten ontwikkeld die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve zorg voor de patiënt en diens naasten. 

 

Werkgebied

Het werkgebied van het netwerk bestaat uit de Regio Zuidoost Brabant en heeft betrekking op ongeveer 732.760000 inwoners. De volgende gemeenten behoren tot deze regio: Bergeijk, Best, Bladel, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop - Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze - Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a, Oirschot, Asten, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en de grensgemeente Zuidoost-Brabant/Midden-Brabant: Reusel-de Mierden.