ZorgKiezen details

Gegevens met betrekking tot: multidisciplinair (Consultatieteam professionals)  
Details printen Indienen verzoek tot wijzigen gegevens 
 
 

Het palliatief consultatie team is een transmuraal samengesteld team. Het team bestaat uit: 

 • Mevr. L. Wubs-Grasdijk, voorzitter, apotheker te Nieuw Amsterdam;
 • Mevr. S. Vogelzang, verpleeghuisarts Zorggroep Tangenborgh
 • Mevr. F.B. van Heest, consulent huisarts IKN
 • Hr. C. van Bekkum, specialist ouderen geneeskunde Leveste
 • Mevr. C.Wijenberg, verpleegkundig specialist Stichting Icare Emmen.
 • Hr. W. de Groot, geestelijk verzorger, Scheper Ziekenhuis
 • Hr. S. Rutgers, longarts, Scheper Ziekenhuis
 • Mevr. S. Netters, internistoncoloog, Scheper Ziekenhuis
 • Mevr. A. Binnenmars, oncologieverpleegkundige, Scheper Ziekenhuis
 • Hr. J. Wijbenga, anesthesioloog, Scheper Ziekenhuis
 • mevr. C.P.M. Heeres, arts/geriater, Scheper Ziekenhuis

Doel en functie

Het lijden zoveel mogelijk voorkomen of verlichten door tijdige signalering van te verwachten problemen op het gebied van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard en deze problemen zo goed mogelijk laten behandelen. Het Palliatief Consultatie Team wil de individuele hulpverlener via de
(huis)arts de mogelijkheid bieden om zijn of haar vragen en/of knelpunten op dit gebied voor te leggen aan het multidisciplinaire team. Door middel van consultatie en het signaleren en zo mogelijk oplossen van knelpunten hoopt zij met de hulpverlener mee te denken zodat deze verder kan en voorkomen wordt dat de zorg vastloopt. Hiervoor is het noodzakelijk dat er terugkoppeling plaats vindt van de hulpverlener naar het team over de verleende palliatieve zorg. Geregelde evaluatie betreffende het functioneren en de doelstellingen van het team vindt plaats.  Basis indeling: Consultatie en advies 
  Laatst gewijzigd: 17-3-2015 
 
  Adresgegevens
 
  Details - Disciplines
 
Deze gegevens worden bijgehouden door netwerk: Zuidoost-Drenthe (Emmen)  
Terug