X
ZorgKiezen details
Gegevens met betrekking tot: Palliatieve unit 't Hofje (Hospicevoorziening in/bij verzorgingshuis)  
Details printen Indienen verzoek tot wijzigen gegevens 
 
 

 

 

 

Binnen De Hoven is een aparte afdeling waar zorgvragers die, door onvoldoende mantelzorg of omdat de omstandigheden in de thuissituatie niet toereikend zijn, de laatste levensfase in een 'hospice'achtige omgeving 24-uurszorg willen ontvangen.

Voorzieningen

Huiskamer
Er is een gezamenlijke huiskamer aanwezig. Deze is voorzien van al datgene wat men in een thuissituatie ook zou hebben.

Appartement
Het appartement is voorzien van een hoog/laag bed, een linnenkast, tafel en stoel. Desgewenst kunnen er persoonlijke spulletjes van thuis meegenomen worden. In het appartement, dat sfeervol is ingericht, hangen standaard schilderijen. Deze kunnen vervangen worden door evt. schilderijen of foto’s van thuis.

Telefoonaansluiting
De cliënt kan zijn eigen mobiele telefoon meenemen.

Radio- en tv-aansluiting
Elk appartement heeft een eigen tv.

Zorgdetails
Er is sprake van low, medium of high care zorg. Pijnbestrijding en symptoombestrijding zijn onderdeel van de zorgverlening. Er is sprake van geplande zorg. Er is sprake van een ZZP 10 of  PTZ-indicatie thuis. De bijkomende kosten voor verblijf komen dan voor rekening van de zorgvrager. Er is 24-uur een verpleegkundige of verzorgende aanwezig en direct oproepbaar.

Behandeling medisch
De huisarts is eindverantwoordelijk voor de medische zorg die gegeven wordt. Als de cliënten van buiten Lelystad komen, wordt een huisarts uit Lelystad benaderd, bij voorkeur is dit de huisarts van de familie indien zij in Lelystad wonen. 

Behandeling paramedisch
Zo nodig kunnen de ergo- of fysiotherapeuten van Coloriet ingeschakeld worden.

Behandeling psychosociaal
Binnen het woonzorgcentrum is een geestelijk verzorger aanwezig. Indien gewenst kunnen de cliënten hierop een beroep doen, als zij geen beroep kunnen doen op eigen pastoraal werk vanuit eigen kerk / gemeente. Er is een maatschappelijk werker aanwezig, ook hierop kan een beroep gedaan worden als die behoefte aanwezig is.

Verpleegtechnisch handelen
Is mogelijk, mits er sprake is van geplande handelingen. Complexe zorg bij bijv. nierfalen of acute handelingen kunnen geboden worden in samenwerking met het specialistisch team van Icare en/of het verpleegkundig team van Coloriet.

Persoonlijke verzorging
Er is een team van verpleegkundigen en verzorgenden aanwezig. Alle persoonlijke verzorging kan geboden worden. Er wordt samen met de cliënt bekeken welke hulp nodig is.

Vrijwilligers
Overdag zijn er vrijwilligers aanwezig. De vrijwilligers zijn verbonden aan de VTZ in Lelystad. Hier is een samenwerkingsverband mee aangegaan. Indien gewenst of noodzakelijk kunnen deze vrijwilligers ook in de avond/nacht ingezet worden. Scholing wordt verzorgd voor de beginnende vrijwilliger en gedurende het jaar zijn er deskundigheid bevorderende bijeenkomsten. Functie overdag: gesprekken, hulp bij maaltijden, dagstructuur, aanwezig zijn, ’s Avonds / 's nachts indien gewenst: hulp bij waken.

Mantelzorg
Inzet van mantelzorg vanuit thuissituatie is mogelijk volgens behoefte.

Organisatie zorg
Eigen bijdrage
Volgens de CAK-regels. Folder met eigen bijdrage kan zonodig opgevraagd worden. Deze wordt ook overhandigd bij opname in de unit. Als de cliënt opgenomen wordt op basis van extramurale functies PTZ thuis, dan is een eigen bijdrage voor verblijf en voorzieningen aan De Hoven van toepassing. De tarieven kunnen opgevraagd worden bij Klantadvies.

Keurmerk palliatieve zorg
Er wordt gewerkt volgens de “kwaliteit richtlijnen Palliatief terminale zorg”.
 
Kwaliteitshandboek
Arcares 2002. Alle medewerkers van de unit hebben de basisscholing palliatieve zorg doorlopen (IKNL).
 
Klachtenprocedure
Binnen Coloriet is er een klachtencommissie. Bij opname wordt de informatiefolder hierover uitgereikt.
  Ligging: Centrum 
  Basis indeling: Palliatieve zorg met opname 
  Laatst gewijzigd: 10-3-2015 
 
  Adresgegevens
 
  Details - ZorgProduct
 
  Details - Voorwaarden
 
  Details - Verpleegtechnische Mogelijkheden
 
  Details - Overige Gegevens
 
  Details - Voorzieningen
 
  Details - Zorgverleners
 
Deze gegevens worden bijgehouden door netwerk: Noord- en Oost-Flevoland  
Terug