X
ZorgKiezen details
Gegevens met betrekking tot: Thuiszorgaanbod met palliatieve zorg (Thuiszorgorganisatie aanbod palliatieve zorg)  
Details printen Indienen verzoek tot wijzigen gegevens 
 
 Veel cliënten geven er de voorkeur aan om de laatste levensfase thuis door te brengen. Gelukkig kan dat ook in de meeste gevallen.

De Thuiszorg verleent palliatieve zorg aan mensen die thuis wonen. Het is een vanzelfsprekende dienstverlening en wordt vanuit het bestaande pakket van diensten aan de cliënt geboden.
Samen met de cliënt en diens naaste(n) worden er duidelijke afspraken gemaakt over de te verlenen zorg. Ook wordt de zorg afgestemd met de huisarts en eventueel andere hulpverleners zoals onder andere vrijwilligers.

Doel is om de cliënt en diens naaste(n) optimaal tegemoet te komen in hun wensen en van dienst te zijn met goede begeleiding en zorgverlening in de eigen, veilige omgeving.

  Verzorgingsgebied: Rotterdam, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht 
  Basis indeling: Zorg thuis 
  Laatst gewijzigd: 20-11-2014 
 
  Adresgegevens
 
  Details - ZorgProduct
 
  Details - Voorwaarden
 
  Details - Verpleegtechnische Mogelijkheden
 
  Details - Overige Gegevens
 
  Details - Zorgverleners
 
Deze gegevens worden bijgehouden door netwerk: Rotterdam & omstreken  
Terug