X
ZorgKiezen details
Gegevens met betrekking tot: 't Huis aan de Vecht (Hospicevoorziening vooral vrijwilligers)  
Details printen Indienen verzoek tot wijzigen gegevens 
 
 

We staan er vaak niet bij stil, maar we kunnen allemaal plotseling worden geconfronteerd met een terminale ziekte of met iemand in onze naaste omgeving die dit overkomt. De invulling van die laatste maanden wordt dan ineens erg belangrijk. Niet alleen voor de zieke, maar ook voor de naaste omgeving. Veel mensen willen thuis of in een huiselijke omgeving sterven, maar door omstandigheden is dat soms niet mogelijk. In de regio Hardenberg wordt door verschillende zorgaanbieders terminale zorg geboden, thuis of in een instelling. Hospice 't Huis aan de Vecht probeert zoveel mogelijk een thuissituatie na te streven, bijna zoals thuis. Hospice ’t Huis aan de Vecht (bijna-thuis-huis) is een kleinschalige voorziening in Hardenberg waar ongeneeslijk zieke mensen terecht kunnen voor het doorbrengen van de laatste levensfase. Er is plaats voor twee gasten. In een huiselijke omgeving wordt 24 uur per dag zorg aangeboden. Deze zorg richt zich voornamelijk op het 'er zijn' voor de gasten en op de noodzakelijke ondersteuning van de gasten en de mantelzorgers. Het grootste gedeelte van deze zorg wordt geboden door vrijwilligers. Zij maken het de gasten en hun familie zo comfortabel mogelijk door te luisteren naar hun wensen en daar zo veel mogelijk invulling aan te geven. De wens van de gasten staat centraal. Zij bepalen hoe hun laatste levensfase eruit ziet. Zo kan het zijn dat de naasten een groot deel van de verzorging op zich nemen. Maar de vrijwilligers staan altijd klaar om te helpen. Zij kunnen de nodige ondersteuning bieden. Professionele zorg wordt geleverd door de eigen huisarts en de thuiszorg. De coördinator van het hospice regelt deze zorg graag voor u

  Verzorgingsgebied: Regio Hardenberg, gasten van buiten het werkgebied zijn ook welkom 
  Ligging: Centrum 
  Basis indeling: Palliatieve zorg met opname 
  Laatst gewijzigd: 23-2-2018 
 
  Adresgegevens
 
  Details - ZorgProduct
 
  Details - Voorwaarden
 
  Details - Verpleegtechnische Mogelijkheden
 
  Details - Overige Gegevens
 
  Details - Voorzieningen
 
  Details - Zorgverleners
 
Deze gegevens worden bijgehouden door netwerk: IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel (Hardenberg)  
Terug