Nieuws

Subsidie van ZonMw voor EMPATIE project

Ondersteuning van zorgvragers met COPD en/of hartfalen en hun naasten

Het EMPATIE project start 1 mei 2018 en heeft een doorlooptijd van 3 jaar. De fasering is als volgt:

  1. ONTWERP + TEST fase waarin een innovatieteam is m.b.v. de methodiek van Desgin Thinking de toolbox ontwerpen en testen, en deze doorontwikkelen op basis van de resultaten uit de proefimplementatie. Dit kunnen zowel digitale tools als tools van menselijke dienstverlening betreffen.
  2. IMPLEMENTATIE + EVALUATIE fase waarin de proefimplementatie binnen de drie deelnemende netwerken Palliatieve zorg van het consortium PalZo plaats vindt. Op basis van de resultaten worden de diverse tools en de toolbox als geheel verder doorontwikkeld en een implementatieplan voor de landelijke uitrol opgesteld.
  3. BORGING fase. In gesprek met 9 landelijke organisatie wordt besloten wie eigenaar wordt van de toolbox. Zij hebben vanaf de start zitting in een klankbordgroep. De EMPATIE stuurgroep blijft na het project actief om de tools uit de toolbox te evalueren en actualiseren.

Lees hier meer over dit project.


Theme picker