EMPATIE

Het EMPATIE project heeft als doel hulpmiddelen te ontwikkelen die zorgvragers met COPD en/of hartfalen en hun naasten helpen hun situatie, wensen en behoeften te bespreken met zorgverleners. Zodat zij de zorg krijgen die bij hen past.

Om deze hulpmiddelen te ontwikkelen worden 6 ontwikkelbijeenkomsten georganiseerd. In deze bijeenkomsten wordt eerst de huidige situatie vanuit het perspectief van de zorgvrager, naaste en zorgverlener in kaart gebracht (bijeenkomst 1 en 2). Daarna wordt in overleg bepaald welke ervaren knelpunten als eerste aangepakt zullen worden (bijeenkomst 3 en 4). Tot slot gaan wij samen op zoek naar mogelijke oplossingen voor de ervaren knelpunten (bijeenkomst 5 en 6). Op dit moment zijn  de eerste 3 ontwikkelbijeenkomsten afgerond.

 

Meer informatie:

EMPATIE bericht 5
EMPATIE bericht 4
EMPATIE bericht 3
EMPATIE bericht 2
EMPATIE bericht 1
Samenvatting project
Informatie voor zorgverleners