Geestelijke verzorging

De beschikbaarheid van geestelijke verzorging in instellingen die zorg met verblijf aanbieden, is wettelijk vastgelegd in de Wkkgz. Dit waarborgt dat mensen die in het dagelijkse leven afhankelijk zijn van een zorginstelling, bij iemand terecht kunnen met levensvragen. Voor mensen die thuis verblijven en behoefte hebben aan een vorm van geestelijke begeleiding, is dit niet bij wet geregeld.

In het regeerakkoord van 2018 is in het kader van 'waardig ouder worden' de afspraak én budget opgenomen om de inzet van geestelijke verzorging in de eerstelijn te versterken. Minister de Jonge (VWS) heeft een plan van aanpak voor het ondersteunen van geestelijk verzorgers in de eerstelijn geschreven en om laten zetten in een subsidieregeling. Hiermee is op de korte termijn (2019 en 2020) financiering van onderzoek, onderwijs en inbedding van geestelijke verzorging in het sociale domein mogelijk.

De bouw van een regionale infrastructuur en betaling van geestelijk verzorgers (consultatie & onderwijs) gaat in 2019 en 2020 via de subsidieregeling van de regionale netwerken palliatieve zorg. Op de lange termijn wordt gestreefd naar beschikbaarheid van geestelijke verzorging voor alle kwetsbare burgers in een geborgde structuur en financiering.

De partijen PZNL/Fibula, VGVZ, Agora, KBO-PCOB en Sociaal Werk Nederland zijn, in opdracht van het Ministerie van VWS, een project gestart om de genoemde doelen te realiseren door middel van een gezamenlijk project.

     

Meer informatie:

Nieuwsbrief geestelijke verzorging
Verslag bijeenkomst geestelijke verzorging in thuissituatie 20 mei 2019 Lievelde
Programma zingeving en geestelijke verzorging, outline Zonmw
Uitnodiging 20 mei 2019 GV bijeenkomst
Factsheet geestelijke verzorging thuis 2
verslag werkconferentie spirituele zorg 14-05-2019 
Programma voor geestelijke verzorging
Factsheet huisartsen enquête
Factsheet geestelijke verzorging thuis 1
Staatscourant 15 januari 2019
Beantwoording kamervragen over geestelijke verzorging-levensbegeleiding
Kamerbrief 8 oktober 2018 over aanpak geestelijke verzorging
Adviesnota (regionaal) zingeving en spiritualiteit in de 1ste lijn