Tip

Ken je de animatiefilmpjes over palliatieve zorg?

Voor deskundigheidsbevordering en bewustwording van zorgverleners en beleidsmakers.  https://bit.ly/2VOOk8b

  • wat is palliatieve zorg
  • zingeving in de palliatieve fase
  • markering van de palliatieve fase
  • kwaliteitskader palliatieve zorg
  • delier in de palliatieve fase