Thema avonden Palliatieve zorg en dementie

ROC Graafschap College heeft in samenwerking met de Netwerken Palliatieve Zorg Oost- en West Achterhoek, Netwerk Kwetsbare Ouderen West Achterhoek en Netwerk Dementie Oost Achterhoek een drietal thema avonden ontwikkeld  over delier, pijn en onbegrepen gedrag bij dementie.

Dementie is een levensbedreigende ziekte. Op het moment dat iemand de diagnose Dementie krijgt, verkeert hij of zij dus in de Palliatieve fase, ook al duurt het ziekteproces dus nog 8 of 12 jaar! Aan Zorg is in het begin van deze ziekte waarschijnlijk nog geen behoefte, maar wel aan ondersteuning. Deze zorg en ondersteuning is gericht op een optimaal welbevinden op fysiek, psychosociaal en spiritueel gebied, een aanvaardbare kwaliteit van leven en op het voorkomen of verlichten van symptomen.

Bij Palliatieve zorg bij Dementie is er aandacht voor de lichamelijke, psycho-sociale en spirituele aspecten. Veel mensen met Dementie in een gevorderd stadium kunnen niet meer goed duidelijk maken welke klachten, behoeften en wensen ze hebben. Daarom is een goede samenwerking tussen naasten, vrijwilligers en zorgverleners van doorslaggevend belang, om vroegtijdig signalen op te vangen en daarop in te gaan. Ook als het gaat om Dementie is het mogelijk om vooruit te kijken op de situatie en proactief te handelen.

In het najaar van 2018 worden deze geaccrediteerde avonden opnieuw georganiseerd.  Meer informatie en aanmelden klik hier