Wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen en verzorgenden VIG worden door de netwerken palliatieve zorg West- en Oost Achterhoek en dementie Oost Achterhoek en Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek uitgenodigd voor een:

Casuïstiekbespreking ‘Palliatieve zorg bij mensen met dementie’  

Locatie: Sensire, Boterstraat 2, Varsseveld (kantine).

Tijdstip: 16.00 - 18.00 uur (inloop vanaf 15.45 uur)

Accreditatie wordt aangevraagd.

 

Het maximale deelnemersaantal is bereikt, de inschrijving is gesloten!