Zelfevaluatie

op basis van het kwaliteitskader

DOEL

Het doel van de in 2018 ontwikkelde zelfevaluatie is het inzichtelijk maken van de stand van zaken binnen een organisatie als geheel, als afdeling of  als samenwerkingsverband met betrekking tot waarden, wensen en behoeften van patiënten en hun naasten. De zelfevaluatie kan ingezet worden als 0-meting om de palliatieve stand van zaken binnen de eigen organisatie in beeld te brengen en te vergelijken met collega organisaties in de regio en in het land.

Op basis van een objectieve blik kunnen conclusies getrokken worden en aanbevelingen gedaan voor gestructureerde verbetering van de palliatieve zorg. De zelfevaluatie is digitaal of op papier in te vullen en is beschikbaar voor de organisaties die bij het netwerk zijn aangesloten. De zelfevaluatie nodigt uit om inzicht te krijgen in het niveau van de zorg en het beleid en in het kwaliteitsverbeterings- en borgingsproces (PDCA-cyclus). Het is geen kwaliteitskeurmerk of accreditatieprogramma. 

Meer informatie