Thema's tot nu toe

Doetinchem:

9 februari 2016         Het levenstestament, wat kan een notaris voor u betekenen? - mr. E. Koers en C. Doppenberg

19 mei 2016              Een uitvaart met een persoonlijke kleur - ritueel begeleidster C. Lammers

6 juni 2016                Het levenstestament - mr. E. Koers en C. Doppenberg (herhaling)

20 sept 2016            Ziekte en intimiteit - Trudy Willems, werkzaam in de palliatieve zorg.

31  mei 2017            Euthanasie, hoe zit het precies? - Hans van der Holst, huisarts, kaderarts en SCEN arts

20 sept 2017            Schrijven bij verlies en rouw - Bouwien Oosting

30 nov. 2017            Spreek op tijd over uw levenseinde' -  Carla Schotman, verplk. specialist oncologie en palliatieve zorg

20 feb 2018             Een mens is meer dan z'n ziekte met ds. Klaas Bakker

12 apr 2018            'Hospicezorg, een hele zorg minder' met H. Klumper, Sravana en T. Ketelaar, Palliatieve Unit Terborg

14 juni 2018            'Zorg voor naasten bij thuis sterven' met Vrijw. Palliatieve Terminale Zorg, VIT Hulp bij mantelzorg, Buurtzorg

13 sept 2018           'Omgaan met verlies', met Trudy Willems, werkzaam in de palliatieve zorg

 

Lievelde:

22 nov.  2016     Zullen we het er eens over hebben? -  geestelijk verzorger Gerrie Slütter

24 jan. 2017       Op welk spoor zit jij? - Ilse Roelofsen, theater aan de lijn

21 maart 2017   Euthanasie – huisarts, kaderats, SCEN arts Hans van der Holst; zie presentatie hier

9 mei 2017         De notaris legt uit - notaris Erik Oostrik

7 sept. 2017       Wat kan allemaal bij een uitvaart? - Xandra Wolterink

14 nov 2017       Wat doet hospicegroep de Lelie?  - Tini Appeldoorn, Stef Geenen, Joke Verwey

22 jan. 2018       Wat en hoe rond de Twentse wensambulance - Henk Ottenhof

21 maart 2018   De levenseindekliniek - Evert Hendriksen (specialist ouderengeneeskunde)

7 mei 2018         Pijn en ziek zijn - Anita Sieljes (oncologie en palliatieve zorg verpleegkundige)

19 sept. 2018     STerven op je Eigen Manier - Bo van Aalst ( STEM trainer)

12 nov. 2018      Rouw en verlies bij dementie - Ellie Jetten (spec. ouderengeneeskunde), Joke Bocken (verliesbegeleider)

Zutphen:

11 nov. 2016     Zullen we het er eens over hebben? - geestelijk verzorgers Koos Bentveld en Lianne Boomars

23 febr. 2017    Uw levenstestament, wat kan een notaris voor u betekenen? - Mr. Natascha Dröge-Steenbergen

10 april 2017    Op welk spoor zit jij? - Ilse Roelofsen, theater aan de lijn

14 sept.  2017   Pijn en ziek zijn - Anita Sieljes, oncologie en palliatieve zorgverpleegkundige

7 dec. 2017       Hospice zorg, een hele zorg minder - Kathy de Vries en Ali Groot Nuele

22 febr 2018     Zullen we het er eens over hebben in een doodgewoon café? - Lianne Boomars en Laura v.d. Kam

17 mei 2018     De levenseindekliniek 

27 sept.2018     Op welk spoor zit jij?

13 dec. 2018     Palliatieve Zorg thuis

28 febr 2019     Als het leven op zijn einde loopt, wat is dan (nog) belangrijk.

23 mei 2019     Leven is ook doodgaan zullen we er over praten

26 sept 2019    Spreek op tijd over uw levenseinde

12 dec 2019     Euthanasie hoe zit het nou precies?