Markering in de palliatieve fase! Voor wie? Wanneer? Welke Zorg? Waar?

Markering in de palliatieve fase, wat houdt het in, hoe wordt dat gedaan en wat gebeurt er daarna.

Wat betekend het voor de patiënt en zijn naaste. En wat wordt er verwacht van de zorgverlener.

Marijke den Braven huisarts en kaderarts palliatieve zorg, Annieke Abbink verpleegkundig specialist, Machiel Nijholt anesthesist en Saskia Boersma palliatief verpleegkundige zullen dit onderwerp interactief toelichten.

Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg

uitnodiging

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum                        :           Dinsdag 10 december van 16.00 tot 18.00 uur.

Plaats                         :           Gelre Ziekenhuis Zutphen in het restaurant (route 76).

Doelgroep                 :           verpleegkundigen en verzorgenden en vrijwilligers

Kosten                       :           Deelname is gratis, accreditatie is aangevraagd.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Let op: vul je voorletters en achternaam in zoals deze geregistreerd zijn in het BIG-register of bij V&VN, alleen dan is het mogelijk om accreditatiepunten te ontvangen. Voor vrouwen: mogelijk gaat het hier om je meisjes-achternaam.

 

De inschrijving is gesloten