Belangenbehartiging

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)
De Nederlandse Patiënten en Consumentenfederatie behartigt de belangen van de patiënt/consument en verleent diensten aan patiënten/consumentenorganisaties.

Nederlandse Patiëntenvereniging
De NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) is een landelijk werkzame organisatie die zich inzet voor de algemene belangen van gebruikers van voorzieningen voor gezondheidszorg en welzijn.De NPV gaat uit van bijbelse waarden en normen.

Expertisecentrum mantelzorg
Het Expertisecentrum Mantelzorg (voorheen het Expertisecentrum Informele Zorg) is hét landelijke kenniscentrum op het gebied van mantelzorg en mantelzorgondersteuning.