Vrijwilligerszorg

Humanitas
Humanitas is een landelijke vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw op algemeen humanistische grondslag. De site geeft algemene informatie over de vereniging.

Nationale vereniging de Zonnebloem
Vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met het lichamelijk welzijn van mensen, die langdurig ziek zijn of een lichamelijke handicap hebben, ongeacht hun levensbeschouwing.

Vrijwilligers palliatief terminale zorg
In Nederland zijn meer dan 6000 vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden bij thuis sterven.

Vrijwilligersplein
Vrijwilligersplein is een site voor wie informatie zoekt op het gebied van vrijwilligerswerk in Nederland. Vrijwilligersplein informeert over de mogelijkheden die vrijwilligerswerk biedt en de wijze waarop van deze mogelijkheden gebruik gemaakt kan worden. Vrijwilligersplein is gerealiseerd door de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).

Xzorg
De site www.handjehelpen.nl is voor mensen die een ander een steuntje in de rug willen geven. Handjehelpen.nl is de site van Xzorg, de koepelorganisatie van Steunpunten Mantelzorg en organisaties Vrijwillige Thuishulp.