ChristenUnie Apeldoorn agendeert palliatieve zorg in het college van B&W

Wethouder Ben Bloem en raadslid Hanna Riezebos van de ChristenUnie bezochten hospice Apeldoorn en hospice de Spreng en Riezebos sprak aansluitend met de coordinatoren van het netwerk palliatieve zorg. De opgedane indrukken en het voorstel om deel te nemen aan een landelijke pilot van Agora en Fibula resulteerde in een aantal openbare vragen aan het college aan B&W. De vragen moeten tussen 4-6 weken worden beantwoord. Het beoogde doel is deelname aan de pilot en een snelle en goede besteding van de rijksgelden voor palliatieve zorg en meer aandacht voor zorg rond het levenseinde

Voor deze pilot zijn Agora en Fibula op zoek naar gemeenten en netwerken palliatieve zorg die de komende tijd willen onderzoeken hoe zij de kwaliteit van leven tot het einde van hun inwoners kunnen verbeteren. We vinden het positief dat dit onderwerp geaggendeerd wordt door de ChristenUnie omdat uit een quickscan (2017) onder gemeenten en netwerken palliatieve zorg blijkt:

 

  • Palliatieve zorg is buiten de sector vrijwel onbekend en wordt geassocieerd met terminale zorg
  • Netwerken palliatieve zorg/netwerkcoördinatoren en gemeenten/Wmo-uitvoerders zijn geen natuurlijke samenwerkingspartners en weten van elkaar niet wat ze te bieden hebben
  • Knelpunten die netwerkcoördinatoren rapporteren: (aanvraag)procedures Wmo, onderlinge samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties, complexe gezinssituaties, wetgeving rondom (tijdelijk) samenwonen, rouw en verlies
  • Specialistische psychosociale hulp en geestelijke begeleiding zijn in de eerste lijn niet structureel beschikbaar 

Aantal keer bekeken: 1011

Theme picker