X
Actueel in uw regio
'Er zijn'.

'Er zijn'.

nieuwsbrief juni VPTZ

Veiligheid gaat bij VPTZ voor alles,

  De veiligheid van vrijwilligers en cliënten staat voorop! Dat was voor VPTZ Arnhem en Midden Gelderland reden om te stoppen met inzetten bij terminale cliënten thuis toen bekend werd hoe heftig het coronavirus om zich heen greep. “Juist voor onze klanten mag er geen enkele kans zijn op besmetting.

Meer aandacht en zorg voor elkaar is heel gezond

  “Iedereen heeft recht op goede palliatieve zorg. Er moet altijd iemand beschikbaar zijn om een palliatieve patiënt en zijn naasten te ondersteunen, waarbij ze zoveel mogelijk de eigen regie in handen houden of ondersteund worden. Er zijn zoveel partijen die zorg verlenen, die vaak niet van elkaar weten wie wat doet. Daar moet meer verbinding komen, meer overleg. We moeten niet naast, maar mét elkaar werken om samen de beste zorg te verlenen.”

Samen praten over zingeving en levensvragen

  “Veel dingen blijven onbesproken. Sommige mensen worstelen in de laatste fase van hun leven hoe het straks moet met hun nabestaanden. Wat gebeurt er na de dood? Is er nog een leven na de dood en bestaat de hemel? Soms zijn er nog niet opgeloste conflicten, die nu of anders nooit meer uitgesproken kunnen worden.” Ad Boogaard heeft als pastor/ coördinator van de D3rde Verdieping in Arnhem regelmatig te maken met palliatieve zorg.

Eerste zinnen uit de nieuwsbrief juni 2020


Theme picker