X
Actueel in uw regio
Knelpunten Palliatieve Zorg Verstandelijk Beperking

Knelpunten Palliatieve Zorg Verstandelijk Beperking

Knelpuntenanalyse palliatieve zorg voor mensen met een vertandelijke beperking.

De richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt herzien. Onderdeel van deze herziening is een knelpuntenanalse.

Lees meer


Theme picker