X
Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg in de laatste levensfase. Het is veel breder dan terminale zorg of stervensbegeleiding; het betreft de fase vanaf het moment dat u hoort dat u niet meer beter wordt. De zorg is er hierbij niet alleen voor u, maar ook voor uw familie en naasten. Palliatieve zorg is gericht op:


De zorg en/of behandeling richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven tijdens ziekte en sterven voor u en uw familie. Hierbij is er aandacht voor:


Lees hier meer over palliatieve zorg.


Palliatieve zorg en uw huisarts 
Wat kan hij voor u doen? Daarover gaat dit filmpje.