X
Landelijk
TAPA$

TAPA$

De mens achter de patiënt leren kennen

In het artikel ‘mens achter de patiënt leren kennen' in Oncoline Up-to-date wordt een meer proactieve aanpak van de palliatieve zorg in Nederland belicht. Project TAPA$ (transmurale palliatieve zorg met passende bekostiging) wordt hierin als goed initiatief genoemd. Lees meer


Theme picker