X
Landelijk
Vacature bestuurder Fibula

Vacature bestuurder Fibula

Fibula is op zoek naar een bestuurder voor 16 uur per week, standplaats Utrecht.
 

De organisatie

Fibula is per 1 juli 2020 ontstaan door het samenvoegen van de activiteiten van Fibula en IKNL ter ondersteuning van de organisatie van de palliatieve zorg in Nederland. Fibula is een landelijk platform voor netwerkzorg dat de Netwerken en Consortia Palliatieve zorg ondersteunt bij het effectiever realiseren van zaken die landelijke en bovenregionale aspecten hebben, dan wel inspanningen vergen. Dat kan gaan om beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg, coördinatie en continuïteit, bekostiging en samenwerking van generalistische en specialistische zorg en consultatie.

Fibula gaat uit van het Kwaliteitskader Palliatieve zorg en baseert zich bij haar activiteiten tevens op de adviezen van de Denktank Netwerken Palliatieve Zorg.

Fibula bundelt de krachten, ervaring en expertise van het ‘oude’ Fibula en van IKNL op het gebied van netwerkzorg. Door vanuit één organisatie te werken ontstaat er synergie en meer slagkracht. Fibula vormt samen met IKNL, PALZON, Patiëntenfederatie Nederland en Stichting PaTz, de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). PZNL draagt zorg voor de verbinding en samenwerking van partijen in het palliatieve veld, ter verbetering van de palliatieve zorg en verankering hiervan in de gezondheidszorg.
 

De functie

Voor Fibula zijn we op zoek naar een bestuurder die de vraagstukken op het gebied van netwerkzorg en de palliatieve zorg kent en die de nieuwe organisatie verder vormgeeft en de koers uitzet in overleg met de netwerken en consortia. De bestuurder heeft een duidelijke visie op de ontwikkeling en uitbouw van netwerkzorg, in het bijzonder voor palliatieve zorg. De bestuurder is de initiator voor de verdere ontwikkeling van netwerkzorg en richt zich op het verbindend ondersteunen van de Netwerken en Consortia. De bestuurder is belast met de algemene leiding, de financiering en de kwaliteitsbewaking en trekt hierbij samen op met de managing director die de dagelijkse leiding en de aansturing van de medewerkers verzorgt.
 

Profiel

We zoeken een bestuurder die bestuurlijke ervaring combineert met inhoudelijke kennis van en ervaring met netwerkzorg, het werkveld van de palliatieve zorg en de bekostiging van (palliatieve) zorg. Je beschikt over een relevant netwerk en kunt in het werkveld als autoriteit en boegbeeld voor netwerkzorg optreden. Je hebt een aansprekende visie op netwerkzorg en een proactieve, vindingrijke faciliterende houding. Daarnaast wil je actief bijdragen aan de samenwerking in de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland. Je hebt ervaring met het werken met professionals in de zorg en beschikt over een relevante academische opleiding.

meer informatie over Fibula
 

Vacature informatie

De bestuurder wordt voor maximaal 4 jaar benoemd. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal 4 jaar plaatsvinden; na het eerste jaar vindt evaluatie plaats. De standplaats is Utrecht. Bezoldiging vindt plaats conform de Wet Normering Topinkomens/ Regeling Zorg (klasse I). De tijdsbesteding zal ongeveer 16 uur per week zijn.
 

Sollicitatieprocedure

Je sollicitatie kun je tot 8 september sturen naar de voorzitter van de Raad van Toezicht, mevrouw prof. dr. Henriëtte van der Horst, per adres: info@stichtingfibula.nl. Voor informatie kun je contact opnemen met Ton Ruikes, bestuurder a.i. (tel nr 06 535 49 874) en/of Jeannette Hellendoorn, managing director van Fibula (tel nr 06 317 53 926).

De procedure bestaat uit twee gesprekken. Het eerste gesprek zal plaatsvinden met de voltallige Raad van Toezicht, het tweede gesprek zal zijn met een deel van de Raad van Toezicht, de managing director en een vertegenwoordiger van het bestuur van PZNL.

Als je in aanmerking denkt te komen voor deze boeiende, uitdagende functie zien wij jouw reactie met belangstelling tegemoet.


Theme picker