X
Geestelijke verzorgers in Drenthe/Steenwijkerland

Hier treft u een lijst aan van de geestelijk verzorgers die beschikbaar zijn voor Drenthe/Steenwijkerland.

  • Als cliënt kunt u zelf contact opnemen met een geestelijk verzorger voor een gesprek. Geestelijk verzorgers zijn te bereiken via hun eigen contactgegevens.
     
  • Bent u hulpverlener, dan kunt u een geestelijk verzorgers ook benaderen voor een scholing óf deelname aan uw multidisciplinair overleg. U kunt rechtstreeks contact leggen.

Alle geestelijk verzorgers op de lijst voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat wil zeggen dat ze ingeschreven zijn bij het kwaliteitsregister van geestelijke verzorgers (SKGV).

De geestelijk verzorger houdt zich aan bepaalde landelijke en regionale afspraken Hij/ zij kan u daar over informeren. Het gaat dan o.a. om de aard en omvang van een consult en scholing.
 

Toegelaten geestelijk verzorgers-thuis Drenthe-Steenwijkerland

Voornaam

Extra naam

Achternaam

Organisatie

Titel

Emails (Werk)

Telefoonnummer (Algemeen)

Telefoonnummer (Mobiel)

Alina

de

Roo

vrijgevestigd

Geestelijk verzorger

info@rondomrelaties.nl

059 185 5706

06 51068687

Annet

 

Hogenesch

vrijgevestigd

Geestelijk verzorger

annethogenesch@ziggo.nl

 

06 11205190

Ariëtte

 

Lagendijk

WZA

Geestelijk verzorger

Ariette.lagendijk@wza.nl

059 232 5349

06 30653586

Dieke

de

Vries

vrijgevestigd

Geestelijk verzorger

diekedevries@outlook.com

 

06 39663499

Erica

 

Dompeling

Lentis

Geestelijk verzorger

e.dompeling@lentis.nl

 

06 12955254

Harriet

 

Bergmans

vrijgevestigd

Geestelijk verzorger

info@harrietbergmans.nl

 

06 12387208

Irene

 

Plaatsman

Lentis

Geestelijk verzorger

is.plaatsman@lentis.nl

088 114 0000

06 13361924

Jeanet

 

Heijs

Interzorg

Geestelijk verzorger

j.heijs@interzorg.nl

0800 2233404

06 82486849

Peter

de

Rijk

Lentis

Geestelijk verzorger

pg.derijk@lentis.nl

 

06 51073401

 

 

Kortekaas

vrijgevestigd

Geestelijk verzorger

de3weg@gmail.com

 

06 15949969

Ruurd

van de

Water

vrijgevestigd

Geestelijk verzorger

assencontextueel@gmail.com

085 047 0414

06 43997145

Suzanne

 

Lub

vrijgevestigd

Geestelijk verzorger

si6su9@kpnmail.nl

 

06 38485298

Wim

 

Staal

Interzorg

Geestelijk verzorger

W.Staal@interzorg.nl

0800 2233404

06 23227154


 

Documenten voor toelating

Om gebruik te maken van de subsidieregeling, is een toelating tot het declaratieprotocol vereist. Hieronder staan de relevante documenten en een toelichting.

 

Projectinformatie