X
Belangrijke nummers
 • Palliatieve Consultatieteam Drenthe, tel. 088-1232440.
  De consulenten zijn 24/7 bereikbaar voor huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderen geneeskunde en andere zorgverleners in de palliatieve zorg.
   
 • Netwerkcoördinator Hennita Schoonheim, bereikbaar via secretariaat 06-12120769.
   
 • Praktijkteam palliatieve zorg VWS
  Voor het melden van knelpunten en goede voorbeelden in de palliatieve zorg kunt u terecht bij het praktijkteam palliatieve zorg VWS. 

  Waar kunt u terecht met vragen en knelpunten?

  Zorgprofessionals
  Zorgprofessionals kunnen hun knelpunten en goede voorbeelden rondom de organisatie en financiering van palliatieve zorg melden via:
  T 030 789 78 78
  meldpunt@juisteloket.nl

  Burgers, patiënten en naasten
  Patiënten en naasten kunnen knelpunten doorgeven via:
  T 1400 
  WhatsApp 06-5500 1400
  De meldingen worden aan het praktijkteam doorgegeven.

   

  Meer informatie leest u op de website van Stichting Fibula