X
Audit palliatieve zorg

Het netwerk palliatieve zorg Meppel-Steenwijkerland heeft samen met IKNL en Fibula een audit palliatieve zorg ontwikkeld voor zorgorganisaties binnen een netwerk palliatieve zorg. Het doel van de audit is om de kwaliteit van zorg in de eigen instelling te toetsen en een beeld te krijgen van verbeterpunten. De audit bevindt zich nog in een pilot fase totdat het Kwaliteitkader palliatieve zorg ontwikkeld is.

Netwerkcoördinatoren van de betrokken Netwerken Palliatieve Zorg als ook de organisaties die een functionaris leverden aan de auditcommissie, geven aan dat zij door de audits meer inzicht hebben gekregen in wat er op het gebied van palliatieve zorg binnen hun zorgorganisaties en op netwerkregio wordt geleverd en wat er mogelijk is. Ze zijn zich meer bewust van het belang van palliatieve zorg, zien eventuele knel- en pluspunten voor de organisaties en voor het Netwerk Palliatieve Zorg en zetten het prominenter op de agenda.

Voor meer informatie over de audit kunt u contact opnemen met de netwerkcoördinator Hennita Schoonheim, h.schoonheim@icare.nl.