X
Agenda scholingen - Landelijk
Leergang Palliatieve Zorg (Saxion)
Hennita Schoonheim

Leergang Palliatieve Zorg (Saxion)

In september 2018 start de leergang voor HBO-opgeleide verpleegkundigen.

Leergang Palliatieve Zorg

Wat houdt de module in?

De leergang Palliatieve Zorg wordt modulair aangeboden. Dit betekent dat de modules ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd. De leergang is vormgegeven op basis van het principe ‘blended learning’. Dit betekent dat je zowel groepslessen als intervisiebijeenkomsten volgt en dat je gebruik maakt van het digitale onderwijs.

De leergang bestaat uit vijf modules:

Evidence Based Practice

In deze module leer je hoe je literatuur zoekt en beoordeelt via zoekstrategieën en zoektermen in databases. Het accent ligt op de betekenis van Evidence Based Practice in de dagelijkse beroepspraktijk. De module wordt afgesloten met een literatuuroriëntatie (5 EC’s).
 

Palliatieve zorg

In deze module staat de vraag ‘wat is palliatieve zorg’ centraal. Ziektebeelden als MS, ziekte van Parkinson, hartfalen, COPD, symptoomanalyse en symptoommanagement komen aan bod. Ook de onderwerpen proactieve zorg, markeren van palliatieve zorg en shared decison making worden behandeld. De module wordt afgesloten met een kennistoets (3 EC’s) en het schrijven van een transitieverslag (5 EC’s).
 

Organisatie en innoveren

Centraal in deze module staat de verkenning van het landschap palliatieve zorg waarbij aandacht is voor ketenzorg, beroepsinnovatie, E-health en technologie. De module wordt afgesloten met een implementatieverslag (5 EC’s).

 

Gedrag en communicatie

Verpleegkundig leiderschap, proactive nursing, gespreksvoering, gedragsmodellen en ethisch beraad zijn onderwerpen die in deze module worden aangeboden. De module wordt afgesloten met het organiseren van een ethisch beraad in de beroepspraktijk (5 EC’s).
 

Professionalisering

Als verpleegkundige is het belangrijk om je te professionaliseren in palliatieve zorg. Om dit te kunnen realiseren wordt in deze module aandacht besteed aan intervisie, deskundigheidsbevordering, consultatie en educatie. De module wordt afgesloten met het beschrijven van een beslisboom ten aanzien van een consultatievraag (5 EC’s).

De leerlijnen in de leergang Palliatieve Zorg sluiten aan bij de beroepsrollen en competenties volgens het nieuwe opleidingsprofiel 'Bachelor of Nursing 2020'. Daarnaast is de competentiebeschrijving voor de verpleegkundige in de palliatieve zorg (V&VN, 2010) en het onderwijsraamwerk 1.0 palliatieve zorg (ZonMW, 2016) leidend in deze leergang.
 

Begeleiding

Tijdens de leergang word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider biedt ondersteuning tijdens jouw leerproces. Daarnaast wordt in de intervisiebijeenkomsten gewerkt aan het ontwikkelen van de ‘CanMEDS’ competenties in relatie tot palliatieve zorg.

Studiebelasting

De leergang kent een studieduur van één jaar en omvat 20 lesdagen. Voor de leergang zijn 32 EC’s (European Credits) toegekend. De studiebelasting verschilt per individu.

Voorafgaand aan de lesdagen wordt een voorbereidingstijd van 20 uur gerekend. Dat is inclusief het realiseren van de opdrachten en de voorbereiding op de toets.
 

Waarop word je beoordeeld?

Iedere module wordt afgesloten met een toets. De toetsvormen die gehanteerd worden zijn verschillend. Denk hierbij aan verslagen, kennistoetsen en het organiseren van een ethisch beraad. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan ieders persoonlijke leerstijl. De leergang wordt afgesloten met een portfolio assessment (4 EC’s).
 

Certificering

Wanneer je alle lesdagen van een module hebt gevolgd en de toetsing succesvol hebt afgerond, ontvang je een certificaat van de desbetreffende module. Na het doorlopen van de vijf modulen ontvang je het certificaat ‘leergang Verpleegkundige Palliatieve Zorg’ op post-hbo niveau.

Voor de leergang wordt accreditatie aangevraagd bij de V&VN.


Doelgroep

De leergang Palliatieve Zorg is iets voor jou als jij:

  • werkt als verpleegkundige met zorgvragers in de palliatieve fase;
  • werkzaam bent in het werkveld van psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg, verpleeghuis, thuiszorg, ziekenhuis of hospice;
  • je verder wilt ontwikkelen in palliatieve zorg.
     

Toelating

De leergang Palliatieve Zorg is toegankelijk voor BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een vooropleiding op niveau 5 die willen groeien in hun rol als verpleegkundige.

Daarnaast heb je een werkovereenkomst van minimaal 0,5 fte in de eerste- of tweedelijnszorg.
 

Kosten

De kosten voor de leergang Palliatieve Zorg bedragen € 3.995,-. De kosten zijn inclusief cursusmateriaal dat via het digitale onderwijssysteem wordt aangeboden, maar exclusief de boeken (ongeveer € 350,-). Het volgen van een afzonderlijke module is mogelijk. De kosten voor de module 'palliatieve zorg' bedragen € 1.100,- en de overige modules € 750,-.
 

Advies op maat

Het is ook mogelijk om de leergang Palliatieve Zorg incompany aan te bieden. In samenwerking met jouw organisatie wordt de scholing op maat samengesteld.
 

Contact

Meer weten?

Meer weten? Meld je dan aan voor de eerstvolgende open avond van de Saxion Parttime School en download de brochure voor meer informatie.

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met:

Ingrid van Zuilekom

Coördinator leergang Palliatieve Zorg

Telefoon: 06 - 109 642 65

E-mail: i.vanzuilekom@saxion.nl

Voor overige vragen kun je contact opnemen met de backoffice van de academie

Gezondheidszorg:

Telefoon: 088 - 019 1568

E-mail: backoffice.agz@saxion.nl

Contactlink

Aanmelden

Om je aan te melden voor de leergang Palliatieve Zorg kun je het aanmeldformulier

invullen. Vervolgens wordt de aanmelding in behandeling genomen en ontvang je binnen

één werkweek een bevestiging.

Startdatum en leslocatie

De leergang start in september 2018 (datum volgt).
De lesdag is vrijdag van 09.15 tot 16.30 uur. De lessen vinden plaats op onze Saxionlocatie in Deventer.

Aanmeldlink

Vorige artikel Programma najaar St. Leerhuizen Palliatieve Zorg - Datum: 1-9-2017
Print
1068 Beoordeel dit artikel
Geen beoordeling

Te downloaden documenten

Theme picker