X
Participanten

Participanten van het netwerk in het Platform

Het netwerk is opgezet in 2004 en heeft een Stuurgroep, dat fungeert als een dagelijks bestuur. Daaronder staat een breed Platform waarin alle deelnemende organisaties zijn vertegenwoordigd en werkgroepen. Organisaties kunnen deelnamen aan het Platform als zij de intentieverklaring ondertekenen. De structuur staat beschreven in Structuurnota van maart 2014. Het netwerk wordt ondersteund en gecoördineerd door de netwerkcoördinator.

 1. Allerzorg
 2. Amaris Zorggroep (Amerhorst, Arkemheen, Schoonoord)
 3. Amerpoort
 4. Beweging 3.0 (Thuiszorg en Zorg, Verpleging & Behandeling)
 5. Buurtzorg Amersfoort
 6. Centraalzorg Eemland
 7. De Boei, centrum voor welzijn en hulpverlening
 8. GGZ Centraal
 9. ​Het Bezinningshuis
 10. Hospice Dôme
 11. Hospice de Luwte en de Luwte Thuis
 12. Hospice Nijkerk en Hospice Nijkerk Thuis
 13. Huisartsencoöperatie Eemland
 14. Kwintes
 15. Leger des Heils Midden Nederland (verpleeghuis de Blinkert)
 16. Lyvore
 17. Meander Medisch Centrum
 18. Norschoten (verpleeghuis en hospice)
 19. Philadelphia
 20. Proxima VPTZ
 21. Sherpa
 22. St. Zorg- en Wooncentrum De Haven
 23. Thuiszorg DeGezusters
 24. Toon Hermans Huis Amersfoort

 Meelezend lid: IKNL