X
Links

Organisaties

  • www.netwerkpalliatievezorg.nl Op dit portaal kunt u de weg vinden naar sites van netwerken palliatieve zorg in Nederland. Op zo'n site vindt u informatie over palliatieve zorg in uw regio.
  • www.palliactief.nl Palliactief is dé landelijke multidisciplinaire beroepsvereniging, die zich inzet voor de palliatieve zorg in de volle breedte. Het is een vereniging van en voor alle professionals werkzaam in de palliatieve zorg.
  • www.vilans.nl Hét kenniscentrum voor langdurende zorg
  • www.hospices-highcare.nl heeft als doelstelling o.a. het behartigen van de belangen van de zelfstandige high-care hospices in Nederland ten behoeve van de aan hun zorg toevertrouwde patiënten.
  • www.ipso.nl Instellingen Psychosociale Oncologie - ondersteunt haar leden zodat zij daadwerkelijk bij kunnen dragen aan een verbetering van de kwaliteit van leven van mensen die te maken hebben met kanker, in goede samenwerking met de overige partijen binnen de zorgketen.
  • www.agora.nl Landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg
  • ikcnet Op dit deel van website staat informatie over het landelijk beleid en de activiteiten waar de integrale kankercentra een bijdrage aan leveren. Deze activiteiten zijn voornamelijk gericht op hulpverleners.

 

Overige

  • www.palvooru.nl Pal voor u is een nieuw landelijk magazine voor mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten. Wat als je niet meer beter wordt? In Pal voor u vertellen deskundigen en mensen die dit zelf meemaken, waar je mee te maken kunt krijgen en hoe je hiermee om kunt gaan. Informatief én openhartig.
  • www.pallialiefje.nl hier kunt u een armsieraad het "Pallialiefje" bestellen, waarmee u laat zien dat u met de patiënt en/of zijn of haar naaste(n) over het ongeneeslijk ziek zijn durft te praten.
  • palliatievezorg.verzamelgids.nl Verzamelpagina met links naar informatie over palliatieve zorg.