Nieuws
Nieuw boek over palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk

Nieuw boek over palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk

4-6-2017

Op donderdag 11 mei j.l. is dit boek met de nieuwste inzichten op gebied van palliatieve zorg overhandigd aan Rob Dijkstra. De zorg en begeleiding in de laatste levensfase van uw patiënten vergen specifieke kennis en vaardigheden in de hele breedte van uw vak. Om u daarbij optimaal te ondersteunen is nu dit nieuwe boek Palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk beschikbaar (bron NHG).

Agenda