Ondersteuning en begeleiding bij zingevings- en levensvragen in de thuissituatie

Geestelijke verzorging in de thuissituatie.

 

Er is een regionale projectgroep gestart die samen met Netwerk PZGV invulling geeft aan de subsidie GV eerstelijn van VWS tot eind 2020.

 

In de Nieuwsbrief van juni leest u de stand van zaken.

Wilt u meer informatie over het project neem dan contact op met de projectleider of de Netwerkcoördinator .

 

Bent u op zoek naar een geestelijk verzorger voor uzelf of uw  gast, patiënt, clënt?

Via deze link vindt u de vakbekwame en bevoegde Geestelijk Verzorgers bij de beroepsvereniging.

 

Meer (achtergrond) informatie regionaal:

Presentatie 19 juni 2019 resultaten behoeftepeiling GV in GV

Landelijke Informatie

Geestelijke verzorging in de thuissituatie

De beschikbaarheid van geestelijke verzorging in instellingen die zorg met verblijf aanbieden, is wettelijk vastgelegd in de Wkkgz. Dit waarborgt dat mensen die in het dagelijkse leven afhankelijk zijn van een zorginstelling, bij iemand terecht kunnen met levensvragen. Voor mensen die thuis verblijven en behoefte hebben aan een vorm van geestelijke begeleiding, is dit niet bij wet geregeld.

In het regeerakkoord van 2018 is in het kader van 'waardig ouder worden' de afspraak én budget opgenomen om de inzet van geestelijke verzorging in de eerstelijn te versterken. Minister de Jonge (VWS) heeft een plan van aanpak voor het ondersteunen van geestelijk verzorgers in de eerstelijn geschreven en om laten zetten naar een subsidieregeling. Hiermee is op de korte termijn (2019 en 2020) financiering van onderzoek, onderwijs en inbedding van geestelijke verzorging in het sociale domein en eerstelijn mogelijk.

De bouw van een regionale infrastructuur en betaling van geestelijk verzorgers (consultatie & onderwijs) gaat in 2019 en 2020 via de subsidieregeling van de regionale Netwerken Palliatieve Zorg. Op de lange termijn wordt gestreefd naar beschikbaarheid van geestelijke verzorging voor alle kwetsbare burgers in een geborgde structuur en financiering.

De partijen PZNL/Fibula, VGVZ, Agora, KBO-PCOB en Sociaal Werk Nederland zijn, in opdracht van het Ministerie van VWS, een project gestart om de genoemde doelen te realiseren door middel van een gezamenlijk project.

Veelgestelde vragen over de subsidieregeling september 2019

24 juni Kamerbrief en bijlage Informatie voor- en nadelen bekostiging GV toekomst

Nieuwsbrief Geestelijke verzorging

Programma zingeving en geestelijke verzorging, outline ZonMw

Factsheet geestelijke verzorging thuis

Verslag werkconferentie spirituele zorg 14-5-2019

Programma voor geestelijke verzorging

Factsheet geestelijke verzorging in de thuissituatie

Staatscourant 15 januari 2019

Beantwoording kamervragen over geestelijke verzorging levensbegeleiding

Kamerbrief over aanpak geestelijke verzorging