X

 

Vanaf 1 juli is alle informatie over het Centrum Levensvragen in de Vallei op de eigen website te vinden: www.levensvragenindevallei.nl. Levensvragen in de Vallei is het kenniscentrum voor zingeving en levensvragen in de regio Gelderse Vallei sinds 9 december 2019. 

 

 

 

Aandacht voor zingeving en levensvragen: ook nu!

We leven met elkaar in een spannende tijd nu er strengere maatregelen zijn afgekondigd vanwege het corona virus. Het is voor iedereen moeilijk op verschillende manieren. We kunnen ons best doen om naar elkaar te luisteren, om elkaar te ondersteunen en elkaar de ruimte te geven om angsten, onzekerheden en liefde te delen. De komende periode, afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het corona virus, zullen we geen huisbezoeken doen en scholingen verzorgen.

De geestelijk verzorgers van Levensvragen in de Vallei zijn WEL beschikbaar voor telefonische gesprekken. U kunt hiervoor contact opnemen via ons telefoonnummer 06 58 88 57 81 of per mail naar info@levensvragenindevallei.nl.

 

Ieder mens heeft zijn of haar eigen verhaal. Eenzaamheid, verlies van een dierbare, verlies van werk, achteruitgang van gezondheid en/of moeilijke keuzes in het leven kunnen vragen oproepen. Meestal kun je voor deze vragen terecht bij je vertrouwde netwerk van familie, vrienden, collega’s of een (geloofs)gemeenschap. Wat als dit netwerk ontbreekt of voor u niet de beste plek is? Bij wie kunt u dan terecht?  

Levensvragen in de Vallei biedt ondersteuning bij levens- en zingevingsvragen in de thuissituatie. Geestelijk verzorgers kunnen bij u thuis komen. Ook is er een uitgebreid aanbod voor professionals en vrijwilligers werkzaam in zorg en welzijn. 

Wat is Geestelijke Verzorging?
Geestelijke verzorging gaat over zorgen voor wat jij belangrijk vindt in het leven. Wat jij belangrijk vindt, wordt gevormd door wat je meekrijgt en meemaakt in jouw leven en de levensvragen die hierdoor ontstaan. “Zorgen voor je geest” beperkt zich niet tot één bepaald aspect van het menselijk bestaan en kan verschillende vormen aannemen. Voor de één ligt het accent op het gevoelsleven (zoals genieten van kunst, bidden en muziek) of op activiteiten (bijvoorbeeld mediteren, wandelen in de natuur, een kaars aansteken), anderen beleven het meer intellectueel (door studie of dialoog).

Wanneer kom je in aanraking met een geestelijk verzorger?
In bijzondere of belastende situaties – geboorte of dood, ziekte of beperking, opsluiting of uitzending, relatievorming en overgangsmomenten, verlies of trauma, – kun je in aanraking komen met een geestelijk verzorger. Wanneer je leven (plotseling) verandert kun je ervaren dat voorheen vanzelfsprekende dingen, niet meer vanzelfsprekend zijn. Die vanzelfsprekendheden zijn verbonden met hoe je naar het leven kijkt en wat je belangrijk vindt. Vaak kunnen we met dierbaren hierover spreken, of met zorgverleners en vrijwilligers. Geestelijk verzorgers zijn hier speciaal voor opgeleid en bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, welke geloofsovertuiging of levensfilosofie je ook hebt. 

Bent u op zoek naar een geestelijk verzorger voor uzelf of uw gast, patiënt, cliënt?
De Geestelijk verzorgers verbonden aan Levensvragen in de Vallei vindt u via deze link .

Werkwijze
Na een oriënterend telefoongesprek (door u, uw partner of een familielid, wijkverpleegkundige, huisarts enz.), kan een geestelijk verzorger bij  thuis komen. Voor een individueel gesprek óf een gesprek samen met uw partner en/of familie. Afhankelijk van de behoefte kunnen hierna vervolgafspraken gemaakt worden. Een gesprek met een geestelijk verzorger is vertrouwelijk en informatie wordt alleen met uw toestemming en in uw belang met derden gedeeld. Privacy is gewaarborgd. 

Doelgroep
Mensen van 50 jaar en ouder en mensen in de palliatieve fase van alle leeftijden en diens naasten, die thuis wonen en behoefte hebben aan ondersteuning bij levens- en zingevingsvragen. Behoort u niet tot de doelgroep, dan bekijken we samen wat wij voor u kunnen betekenen. Het werkgebied van 'Levensvragen in de Vallei' omvat de volgende gemeenten: Barneveld, Ede, Renswoude, Renkum (Renkum en Heelsum), Rhenen, Scherpenzeel, Utrechtse Heuvelrug (Amerongen, Overberg en Leersum), Veenendaal en Wageningen.

Wat kost het?
Aan de gesprekken zijn geen kosten verbonden.

Kom in contact met Levensvragen in de Vallei
Telefoon: 06 58885781 (ma-vr 9.00-17.00 uur)
E-mail: info@levensvragenindevallei.nl

    Klik voor de brochure Levensvragen in de Vallei.

Aanbod voor professionals & vrijwilligers door geestelijk verzorgers

Scholing
Zorg- en welzijnsmedewerkers werkzaam in de thuissituatie komen regelmatig in aanraking met levensvragen en de zoektocht naar zingeving. Levensvragen in de Vallei biedt verschillende scholingen aan om zorg- en welzijnsmedewerker sensitief en vaardig te maken in de omgang met zingeving- en levensvragen. Ook zijn zij beschikbaar voor het geven van voorlichting. Lees meer. 

Coaching
Coaching on the job is een persoonlijke manier van werken aan de ontwikkeling van vaardigheden en kwaliteiten en vindt plaats op de eigen werkplek. Lees meer. 

MDO/PaTz
Geestelijk verzorgers kunnen aansluiten bij diverse overlegvormen in de eerste lijn. Lees meer.

Regionale & landelijke Informatie

Meer informatie over geestelijke verzorging, doorverwijzing en samenwerking is te vinden op de landelijke website www.geestelijkeverzorging.nl 

 

Meer (achtergrond) informatie regionaal over Geestelijke verzorging thuis:

Er is een regionale projectgroep gestart die samen met Netwerk PZGV invulling geeft aan de subsidie GV eerstelijn van VWS tot eind 2020.

Op maandag 9 december is Levensvragen in de Vallei officieel gelanceerd! 

Wilt u meer informatie over het project neem dan contact op met de projectleider of de Netwerkcoördinator.
Convenant Geestelijke verzorging in de thuissituatie regio Gelderse Vallei
Handboek Levensvragen in de Vallei
Presentatie 19 juni 2019 resultaten behoeftepeiling GV in GV

 

Landelijke (achtergrond) informatie landelijk over aanleiding, uitvoering subsidieregeling en onderzoek landelijk:

Veelgestelde vragen over de subsidieregeling september 2019

24 juni Kamerbrief en bijlage Informatie voor- en nadelen bekostiging GV toekomst

Nieuwsbrief Geestelijke verzorging

Programma zingeving en geestelijke verzorging, outline ZonMw

Factsheet geestelijke verzorging thuis

Verslag werkconferentie spirituele zorg 14-5-2019

Programma voor geestelijke verzorging

Factsheet geestelijke verzorging in de thuissituatie

Staatscourant 15 januari 2019

Beantwoording kamervragen over geestelijke verzorging levensbegeleiding

Kamerbrief over aanpak geestelijke verzorging